Birebir işlev nedir, Birebir işlev ne demek

Birebir işlev; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir.

Matematik'te terim anlamı:

f (x) = f (y) olması x = y olmasını gerektiren f işlevi, Anlamdaş. birlev, iç itim, biritimli gönderim, birdeğerli işlev, tekdeğerli gönderim, birebir gönderim.

Birebir işlev tanımı, anlamı

Bire : Epeyce, iyice, usule uygun şekilde. Birer. Oğlan. Nisan. Bira. Pire. Bire!, Bireh!. Takke. (Cihangazi Bozüyük Bilecik). Hey! ey! be! aman!

Birebir : Etkisi kesin olan. İstenildiği gibi, uygun. Ordu şehrinde, Topçam (İnalan) bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

İşle : Nakış: İşle ipliğini aldım.

İşlev : Bir nesne veya bir kimsenin gördüğü iş, iş görme yetisi, görev, fonksiyon. Bir yapının gerçekleştirilebileceği ve onu başka yapılardan ayırt etme imkânı veren eylem türü, fonksiyon. Bir deneyi yaparken izlenen yol, izlev.

Tekdeğerli gönderim : [Bakınız: birebir işlev].

Birebir gönderim : [Bakınız: birebir işlev].

Birdeğerli işlev : [Bakınız: birebir işlev].

Tekdeğerli : Bir tek birleşme değeri olan (öğecik ya da öğeciksel kümeler).

Gönderim : Birtakım bilgileri içeren, kişiden kişiye veya kurumlar arası bilginin geçişini sağlayan belge.

Anlamdaş : Eş anlamlı.

İç itim : Vücuda şırınga ile sıvı verme işi, iç itme, zerk.

Gönderi : Bir yerden bir yere özellikle posta ile gönderilen paket, telgraf, mektup vb. Yolcu etme, uğurlama.

 

Birlev : [Bakınız: birebir işlev].

Gönder : Bayrak direği. Üvendire. Kayık ve yelkenli gemilere yön vermeye yarayan, ucunda metal olan ağaç sopa.

Gönde : Göndermek.

Gerek : İcap. Gerçekleşmesi zorunlu olarak beklenen, lazım.

Birle : Zaman anlamına gelip fiillerin sonunda takı gibi kullanılır: Babam geldiği birle ağabeyim sigarayı atar. İle.

Anlam : Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, meal, fehva, deme, mazmun, medlul, valör. Bir önermenin, bir tasarının, bir düşüncenin veya eserin anlatmak istediği şey.

Diğer dillerde Birebir işlev anlamı nedir?

İngilizce'de Birebir işlev ne demek ? : one-to-one function