Düşük değerli toprak nedir, Düşük değerli toprak ne demek

Düşük değerli toprak; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür.

Teknik terim anlamı:

işleyimsel ya da başka türlü gelişmeler yüzünden, iyileştirilmesi için ayrı bir çaba harcamaksızın yararlanma olanağı kalmamış kent toprağı.

Düşük değerli toprak anlamı, tanımı

Topra : Torba

Değer : Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet. Bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı. Üstün nitelik, meziyet, kıymet. Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey. Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse. Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, bedel, kıymet, paha, valör. Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü.

Değerli : Değeri olan veya değeri yüksek olan, kıymetli, kıymettar.

Düşük : Yaşayabilecek duruma gelmeden doğan yavru, ceninisakıt, bağan, sakıt. İktidardan düşmüş ya da düşürülmüş. Az. Aşağı doğru düşmüş, aşağı sarkmış. Dil bilgisi kurallarına uymayan. Eski değer ve onurunu yitirmiş olan.

Toprak : Yer kabuğunun, toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla, çürümüş organik cisimlerden oluşan ve canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü. Memleketli. Kara. Yer kabuğunun bu bölümünden yapılmış. Arazi, tarla. Ülke.

 

Yararlanma : Yararlanmak işi, faydalanma.

İşleyimsel : İşleyime özgü olan.

Yüzünden : -den ötürü.

Harcamak : Bir iş görmek veya bir şey satın almak için parayı elden çıkarmak, sarf etmek. Yok olmasına, ölmesine sebep olmak. Manevi yönden kötü duruma düşürmek, feda etmek. Birinin değer ve onurunu kırıcı bir durum yaratmak. Bir şey yapmak için kullanmak, tüketmek.

İşleyim : Sanayi.

Harcama : Harcamak işi, sarf. Bir şey almak için elden çıkarılan para, gider.

Gelişme : Gelişmek işi, inkişaf, neşvünema, tekâmül, evolüsyon. Olan biten şey. Yazılarda giriş bölümlerinden sonra konunun türlü yönlerden açılıp genişlediği, zenginleştiği, olgunlaştığı bölüm.

Ya da : Seçeneği, çeşitliliği veya tercihi belirten bir söz.

Yarar : Bir işten elde edilen iyi sonuç, fayda, avantaj. Çıkar. Yarayan, elverişli, uygun.

Harca : Sık ve ufak salkımlı bir çeşit kırmızı üzüm.

Yüzün : Yüz üstü, yüzükoyun.

Türlü : Çok çeşitli özellikleri olan, çeşit çeşit, muhtelif. Çeşitli sebzelerle pişirilen yemek.

Başka : Bilinenden ayrı, değişik, farklı, özge. Nitelik yönünden alışılmışın dışında bir üstünlüğü olan. "Ayrıca, üstelik, bir yana" anlamlarında -den başka biçiminde kullanılan bir söz.

Kalma : Kalmak işi. Herhangi bir kimseden veya bir dönemden kalmış olan.

Diğer dillerde Düşük değerli toprak anlamı nedir?

İngilizce'de Düşük değerli toprak ne demek ? : derelict land