Dantel nedir, Dantel ne demek

Dantel; kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Her türlü iplikle örülen veya bir kumaşın kenarına işlenen türlü biçimde ince ve ağ görünümünde örgü, tentene

"Dantel" ile ilgili cümleler

  • "Gözlerini açıp Maviş Hanım'ı elinde tığ, pencerenin önüne oturmuş, sabırla dantel örüyor görmüyor mu?" - A. İlhan

Dantel hakkında bilgiler

Dantel, (Fransızca "dentelle"), her türlü iplikle örülen veya bir kumaşın kenarına işlenen, türlü biçimde ince ve ağ görünümünde örgü.

Dantelin masa örtülerinden, giyim ürünlerine geniş bir kullanım alanı vardır. Buna keza tarihimizde de önemli bir yer teşkil etmektedir. Yörelere göre degişkenlik gösteren dantel çeşitleri sayesinde o yörenin kültürünü bir nebze olsun tarihçilerin anlamasında yardım olmuştur.

Dantel ile ilgili Cümleler

  • Yatak odamın penceresi için dantel perdeler aldım.
  • İrlanda, danteliyle meşhurdur.

Dantel tanımı, anlamı:

Türlü : Çeşitli sebzelerle pişirilen yemek. Çok çeşitli özellikleri olan, çeşit çeşit, muhtelif.

İplik : Fasulye, bakla vb. sebzelerin veya bazı meyvelerin lifi. Pamuk, keten, yün, ipek, naylon vb. dokuma maddelerinin uzun, ince liflerinden her biri. Bu liflerin birlikte bükülmüş ve çekilmiş durumu.

Kumaş : Varlığı ve kişiliği oluşturan nitelik veya malzeme. Pamuk, yün, ipek vb.nden makinede dokunmuş her türlü dokuma.

 

Kenar : Bir şeyi çevreleyen çizgi. Bir biçimi sınırlayan çizgilerden her biri. Pervaz, çizgi, antika, baskı vb. çevre süsleri. Bir şeyin, bir yerin bitiş kısmı veya yakını, kıyı, yaka. Yan. Merkezden uzak olan, kuytu, ıssız, sapa, tenha yer.

Biçim : Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Biçme işi. Tarz. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Herhangi bir şeyin benzeri. Yakışık alan şekil, uygun şekil.

İnce : Kendi cinsinden olanlara göre dar ve kalınlığı az olan, kalın karşıtı. Aşırı özen gerektiren, kaba karşıtı. Tiz (ses), pes karşıtı. Düşünce, duygu veya davranış bakımından insanın sevgi ve saygısını kazanan, zarif, kaba karşıtı. Ayrıntılı. Zayıf. Akışkanlığı çok olan, yoğun ve koyu olmayan (sıvılar). Taneleri ufak, iri karşıtı. İyiden iyiye, enikonu, ayrıntılı. Hafif, gücü az.

Görünüm : Bir şeyin dıştan bakıldığında görünen biçimi, görünme durumu, görünüş, manzara, zevahir, vizyon.

Örgü : Konunun ana çizgisi, oyunun işlenişi veya çatısı. Dokumacılıkta atkı ve çözgü ipliklerinin, dokumayı oluşturacak biçimde belli bir desene göre kesişmesi. İletişim, ulaşım vb.nin ülke yüzeyinde yayılmış biçimi, ağ. Örülmüş saç bölüğü, belik. Bazı sinir veya damarların birbirine geçip dolaşmasından ortaya çıkan oluşum. Örme işi veya biçimi. Her türlü eylem ve olaydan oluşan akış. Tığ, şiş veya özel makineyle ilmiklerin yan yana getirilmesiyle örülerek yapılmış şey. Örülerek yapılan, örme. Yapı.

 

Dantel ağacı : Dulaptal otugillerden, Antil Adaları'nda yetişen, sünger gibi kullanılan, kabuk lifleri dantele benzeyen bir ağaç (Lagetta).

Dantelli : Danteli olan, tenteneli.

Tentene : Dantel.

Örtü : Örtmek için kullanılan şey, vualet. Yapılarda çatı, dam.

Giyim : Giyme işi. Giyme biçimi. Giysi.

Ürün : Eser. Bir tutum veya davranışın ortaya çıkardığı şey. Doğadan elde edilen, üretilen yararlı şey, mahsul. Türlü endüstri alanlarında ham maddelerin işlenmesiyle elde edilen şey.

Geniş : Kolay kolay tasalanmayan, hoşgörülü, rahat. Eni çok olan, enli, vâsi. Alanı büyük olan, makro, dar karşıtı. Çok. Kapsamı büyük, dar sınırlar içinde kalmayan, yaygın, makro. Bol (elbise).

Kullanım : Kullanma, yararlanma, tasarruf.

Tarih : Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz. Tarih dersi. Toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her milletin kurduğu medeniyeti inceleyen bilim. Tarih kitabı. Bir konuyu geçmişi ve gelişimi içinde inceleyen anlatı.

Dantelsiz : Danteli olmayan, tentenesiz.

Diğer dillerde Dantel anlamı nedir?

İngilizce'de Dantel ne demek? : n. lace, lacework; ruche

Fransızca'da Dantel : dentelle [la]

Almanca'da Dantel : n. Kante, Rändelung, Spitze

Rusça'da Dantel : n. кружево (N)