Firma geliri nedir, Firma geliri ne demek

Firma geliri; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir.

İktisat terim anlamı:

Bir firmanın faaliyet geliri ile faaliyet dışı gelirlerinin toplamı.

Dar anlamıyla bir firmanın sattığı mal miktarı dolayısıyla elde ettiği gelir.

Firma geliri anlamı, kısaca tanımı

Geli : Gel. Ardıç ağacının meyvesi. Düğün çağırıcısı

Firma : Tüzel kişiliği olsun olmasın bir ekonomik etkinlik birimi.

Gelir : Bir kimseye veya topluluğa belli zamanlarda, belli yerlerden gelen para, varidat. Bir ekonomik birimin belli bir süre içinde kazandırdığı aylık, kira vb. getiri, varidat, irat.

Faaliyet dışı gelirler : İşletmenin ana çalışma alanı ile ilgili olmayan, faiz geliri ya da duran varlıkların satışı gibi diğer alanlardan elde ettiği gelirler. karşılığı faaliyet gelirleri.

Dolayısıyla : Dolaylı olarak, doğrudan ilgili olmayarak. Nedeniyle.

Faaliyet : Canlılık, hareket. Çalışma. İşler durumda olma, etkinlik.

Miktar : Bir şeyin ölçülebilen, sayılabilen veya azalıp çoğalabilen durumu, nicelik. Ölçü.

Dolayı : Çevrede, etrafta bulunan. Ötürü.

Firman : Topaç.

Toplam : Toplama işleminin sonucu, mecmu, yekûn.

Topla : Üç parmaklı dirgen.

Anlam : Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, meal, fehva, deme, mazmun, medlul, valör. Bir önermenin, bir tasarının, bir düşüncenin veya eserin anlatmak istediği şey.

 

Dolay : Bir yeri saran başka yerlerin bütünü, civar.

Etti : İnsana alıştırılmış koyun ya da keçi yavrusu. Küfür ve azar anlamına kullanılır: Seni gidi etti seni.

Elde : Çarpma ve toplama işlemlerinde bir sonraki sıranın rakamlarına katılacak olan sayı.

Faal : Çok çalışan, çalışkan, canlı, hareketli, aktif. Çalışır durumda olan. Etkin.

İle : Kelimenin sonuna geldiğinde birliktelik, beraberlik, araç, neden veya durum anlatan cümleler yapmaya yarayan bir söz. Bazı soyut adlara getirildiğinde ". olarak, . bir biçimde" anlamında durum zarfları oluşturan bir söz. Cümle içinde aynı görevde bulunan iki ögeyi birbirine bağlamaya yarayan bir söz.

Diğer dillerde Firma geliri anlamı nedir?

İngilizce'de Firma geliri ne demek ? : revenue of firm, firm’s revenue, firm revenue