Güncel uyarı dergisi nedir, Güncel uyarı dergisi ne demek

Güncel uyarı dergisi; Kitaplık alanında kullanılan bir terimdir.

Teknik terim anlamı:

Belli başlı dergilerde çıkan yazılardan haberli olmamızı sağlamak amacıyla adı geçen dergilerin "içindekiler" sayfalarını topluca veren dergi.

Güncel uyarı dergisi anlamı, kısaca tanımı

Güncel uyarı : Kitaplığın yeni çıkan yayınları günü gününe izleyerek okurlarına bildirmesi

Uyar : Uygun, denk. [Bakınız: uyaroğlu]. Kolay uzlaşılabilen, geçimli, uysal. (Söz sanatı terimi) Kapalı iğretilemede iğretinin yerine, onunla ilgili olmak üzere, kullanılan söz. Gözümden uyku akıyor misalinde suyun yerine kullanılan akıyor sözü gibi. Kapalı eğretilemede benzetmeyi sağlayan sözcük. Uygun, yerinde. Boyun eğen, uysal, nazik kimse.

Dergi : Siyaset, edebiyat, teknik, ekonomi vb. konuları inceleyen ve belirli aralıklarla çıkan süreli yayın, bülten, mecmua.

Günce : Günlük (I).

Güncel : Günün konusu olan, şimdiki, bugünkü (haber, olay vb.), aktüel.

Uyarı : Herhangi bir konu, sorun üzerine ilgi çekme, ikaz, ihtar, tembih. Organizmada uyarım yaratan güç.

İçindekiler : Bir kitabın, derginin baş veya sonuna konulan, konu başlıklarını sayfa numaralarıyla gösteren liste, fihrist. Bir kitap, dergi, gazete, mektup vb.nin içinde bulunan konular veya kapsadığı şeyler, münderecat.

 

Belli başlı : Belirli, muayyen. Önemli.

Dergiler : Günlük olmayıp belirli zaman aralıkları ile (aylık, haftalık gibi) yayımlanan basılmış süreli yayınlar.

Sağlamak : Bir işin olması için gerekli durumu, şartları hazırlamak, temin etmek. Bir işlemin doğruluğunu ortaya koymak. Öndeki aracın sağından ilerleyerek önüne geçmek. Elde etmek, sahip olmak.

Sağlama : Sağlamak işi. Bir problemin çözümü veya bir hesabın doğruluğunu denetlemek için yapılmış olan kontrol işlemi, mizan.

Haberli : Bir olay veya durum üzerine bilgisi olan, haberi olan. Haber vermiş veya almış olarak.

Topluca : Vücutça biraz dolgun. (toplu'ca) Toplu olarak, beraber.

Yazılar : Samsun kenti, Tekkeköy ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

Sağlam : Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz, stabil. Sakatlık veya hastalığı bulunmayan, sağlıklı, sıhhatli. Gerçek, inanılır bir temeli olan. (sa'ğlam) Her hâlde, muhakkak. Zarar görmemiş, bozulmamış. Güvenilir.

Yazıla : Devlet dairelerinde yapılmış olan müsveddenin düzeltilmesi yapıldıktan sonra yazılması için verilen "yazılsın" emri.

İçinde : Süresince, zarfında. ile dolu bir biçimde. Ortamında.

Yazıl : Bir bütünü oluşturan alt öğelerden, bir dizelgenin alt başlıklarından her biri.

Veren : Yokuş. Çürük, yıkılmış, çökmüş yapı ve benzerleri için.

Diğer dillerde Güncel uyarı dergisi anlamı nedir?

İngilizce'de Güncel uyarı dergisi ne demek ? : current awareness journal