Heteropolisakkaritler nedir, Heteropolisakkaritler ne demek

Heteropolisakkaritler; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür.

Biyoloji'deki anlamı:

İki ya da daha fazla farklı karbohidrat monomerinden meydana gelmiş olan polisakkaritler. Glikan.

Heteropolisakkaritler tanımı, anlamı

Hete : Hata, yanlışlık

Hetero : Yunanca diğer anlamına gelen ön ek. Farklılığı veya benzemezliği ifade eden Latince bir ön ek.

Heteropolisakkarit : İki veya daha fazla farklı monosakkarit monomerlerinden meydana gelmiş olan polisakkaritler, heteroglikan.

Polisakkaritler : Şekerlerden daha karmaşık yapıdaki karbonhidratlar olup, 10 ‘ dan fazla basit şeker (monosakkarit kalıntısı)içeren C6H10O5)x gibi poliheksozlar veya (C5H8O4)x gibi polipentozları da içeren bağıl mol kütleleri yüksek karbonhidratlar. (Nişasta, dekstrin, glikojen ve inülin gibi polisakkaritler hidroliz olduğunda monosakkaritler oluşur.).

Polisakkarit : Monosakkarit birimlerinin dallı ya da hat şeklinde birleşmesi ile oluşan, nişasta, glikojen, glikan ve benzerleri gibi yüksek molekül ağırlıklı karbohidrat sınıfı. Çok sayıda monosakkarit molekülünün birleşmesinden oluşan kompleks yapıdaki organik bileşik. Genellikle on monosakkarit ünitesinden daha fazla monosakkaritin glikozidik bağlarla bağlanmasıyla oluşan düz zincirli veya dallanmış, nişasta, glikojen, selüloz, inulin gibi yüksek molekül ağırlıklı karbohidrat sınıfı.

 

Karbohidrat : Karbon, oksijen ve hidrojenin birleşmesiyle meydana gelmiş olan maddeler: Şekerler, glikojen, sellüloz, nişasta.

Monomer : Birim yapı; özellikle organik molekülleri oluşturan birini yapıların her biri. Amino asitlerin proteinlerin monomerleri olduğu gibi. Kendisi ile veya farklı moleküllerle polimer oluşturma eğiliminde olan kimyasal madde. Organik molekülleri oluşturan birim yapıların her biri. Daha küçük birimlere ayrılamayan bir ünite, yapı taşları, protomer. Polimerleri oluşturan alt üniteler veya yapılar.

Glikan : Tek tip ya da farklı tip monosakkaritlerin glikozit bağlarıyla bağlanmasıyla oluşan polimer; homopolisakkarit (homoglikan), heteropolisakkarit (heteroglikan). Tek tip veya farklı tip monosakkaritlerin glikozidik bağlarla bağlanmasıyla oluşan düz zincirli veya dallanmış polimer.

Meydan : Alan, saha. Fırsat, imkân ya da vakit. Bulunulan yer ve çevresi, ortalık. Mevlevi tekkelerinde ayin yapılmış olan yer. Yarışma, eğlence veya karşılaşma yeri.

Farklı : Farkı olan, aralarında fark bulunan, değişik, ayrımlı.

Karbo : Odun kömürü, bitkisel ya da hayvansal kömür.

Ya da : Seçeneği, çeşitliliği veya tercihi belirten bir söz.

 

Polis : Şehirde kamu düzenini, huzur ve güvenliği sağlayan kuruluş, kolluk, zabıta. Bu kuruluşta yer alan görevli, kollukçu.

Fazla : Gereğinden, alışılmıştan çok, aşırı olan, ziyade. Artmış olan, ihtiyaçtan fazla olan. Daha çok, aşkın. Gereğinden, alışılmıştan çok olarak. Gereksiz, yersiz bir biçimde.

Olan : Oğlan. Oğlan, erkek çocuk. Vakia, olan. Oğul, evlat.

Poli : Çok, fazla. Bütün alt birimleri sitozin olan homopolimer. Bütün alt birimleri timin olan homopolimer. Bütün alt birimleri urasil olan homopolimer.

Fark : Bir kimse veya nesnenin bir başkasıyla karıştırılmamasını sağlayan ayrılık, benzer şeyleri birbirinden ayıran özellik, başkalık, ayrım, nüans. Çıkarma işleminin sonucu. Ayrım.

Mono : Ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının, bağırganlar (Clamatores) üst sınıfının, monogiller (Pipridae) familyasından, 12 cm boyunda, Güney Amerika'da yaşayan bir tür. (Manacus manacus), Ötücü-kuşlar (Passeriformes) takımının bağırganlar (Clamatores) üst-familyasının monogiller (Pipridae) familyasından bir kuş türü. Uzunluğu 12 cm. Güney Amerikada yaşar.

Daha : Henüz. Bunun dışında. Kendisinden sonra üçüncü kişi iyelik eki alan bir sıfatla birlikte sözü edilen konuda en önemli durumu belirtmek için kullanılan bir söz. Var olana, elde bulunana ek olarak.

İki : Birden sonra gelen sayının adı. Birden bir artık. Bu sayıyı gösteren 2 ve II rakamlarının adı.

Diğer dillerde Heteropolisakkaritler anlamı nedir?

İngilizce'de Heteropolisakkaritler ne demek ? : heteropolysaccharides