İnsülin benzeri büyüme faktörü nedir, İnsülin benzeri büyüme faktörü ne demek

İnsülin benzeri büyüme faktörü; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Yağ ve bağ doku hücrelerini uyaran, büyüme hormonu üretiminden sorumlu ve somatomedinler gibi büyümeyi uyarmada görevli kimyasal bileşik.

Kan serumunda insüline benzer etkili bir büyütme faktörü.

İnsülin benzeri büyüme faktörü anlamı, tanımı

Benzer : Nitelik, görünüş ve yapı bakımından bir başkasına benzeyen veya ona eş olan, benzeri, müşabih, mümasil. Benzeşim. Bazı önemsiz veya tehlikeli sahnelerde asıl oyuncunun yerine çıkan, yapı ve yüz bakımından bu oyuncuyu andıran kimse, dublör

Benzeri : Aynı.

Büyü : Tabiat kanunlarına aykırı sonuçlar elde etmek iddiasında olanların başvurdukları gizli işlem ve davranışlara verilen genel ad, afsun, efsun, sihir, füsun, bağı. Karşı durulamaz güçlü etki.

Büyüme : Büyümek işi.

Faktör : Etmen. Etken.

İnsülin : Pankreas tarafından salgılanan, kan şekeri düzeyini ayarlayan, birçok hücre için büyüme faktörü olarak görev yapan, protein yapılı bir hormon.

Kan serumu : Kanın çökmesinden sonra üstünde kalan sıvı kısmı.

Kimyasal : Kimyaya ait, kimya ile ilgili, kimyevi.

Bağ doku : Hücre sayısı az, hücre arası maddesi çok ve genellikle diğer dokuları birbirine bağlayarak destek görevi yapan doku.

 

Büyütme : Büyütmek işi. Birisi tarafından yetiştirilmiş kimse. Uzakta duran cisimlere dürbün vb. bir araçla bakıldığında cismi gören açının çıplak gözle bakıldığı zamanki açıya oranı.

Sorumlu : Üstüne aldığı veya yaptığı işlerden dolayı hesap vermek zorunda olan, sorumluluk taşıyan (kimse), mesul.

Görevli : Görevi olan, vazifeli. Resmî görevi olan kimse, memur.

Bileşik : Birleşerek oluşmuş, basit olmayan, mürekkep. Kimyasal tepkimeler sonucu iki veya daha çok elementten oluşan ve bunlardan bağımsız fiziksel, kimyasal nitelikler gösteren (madde). Ses ve görüntünün birlikte yer aldığı film parçası.

Uyarma : Uyarmak işi, ihtar, tembih. Bir duyu organını, bütün bir sinir düzenini, kendi dışındaki bir nesne veya durumun bir tepkide bulunmaya yöneltmesi.

Uyaran : Uyarma işini yapan (kimse veya şey), münebbih. Bir uyarım, bir tepki yaratan herhangi bir güç, uyarıcı. Organizmada uyarım yaratan, uyarıcı.

Hormon : İç salgı bezlerinden kana geçen ve organların işlemesini düzenleyen adrenalin, insülin, tiroksin vb. fizyolojik etkisi olan maddelerin genel adı. Bu maddelerin işlevini yerine getirecek özellikte yapay madde.

Üretim : Belirli faaliyet ve işlemler sonucu yeni bir mal veya hizmet meydana getirme, istihsal, tüketim karşıtı.

Etkili : Etkisi olan, tesirli, müessir, patetik.

Diğer dillerde İnsülin benzeri büyüme faktörü anlamı nedir?

İngilizce'de İnsülin benzeri büyüme faktörü ne demek ? : insulin like growth factor