Kısaltılmış nedir, Kısaltılmış ne demek

Kısaltılmış; Kitaplık alanında kullanılan bir terimdir.

Teknik terim anlamı:

İçeriğini ve anlamını yitirmeden kısa bir biçime getirilmiş (yapıt).

Kısaltılmış ile ilgili Cümleler

  • "Sam "kelimesi Lojban'da "computer " kelimesinin kısaltılmış şeklidir.
  • "Chinese People's Political Consultative Conference"' in kısaltılmış şekli "CPPCC"'dir
  • Parantez içindeki kelimeleri kısaltılmış şekle koyun.
  • Bu sözlük kısaltılmış bir baskıdır.

Kısaltılmış tanımı, anlamı

Kısa : Boyu, uzunluğu az olan, uzun karşıtı. Kısaca, kısaltarak. Ayrıntısı çok olmayan. Az süren, uzun olmayan. Kısa olan şey

Kısaltılmış basım : Bir yapıtın, anlam ve değeri değişmeden, ayrıntılarındaki kısaltmalarla yapılan basımı.

Kısaltılmış denetim : (Nitelik denetimi) Örnekleme denetiminde belirtilenin tersine herhangi bir noktada durdurulan denetim.

Kısaltılmış dengelem : Bağlı sayışımlar birleştirilerek genel birkaç sayışımda toplanan özetlenmiş dengelem.

 
 

Kısaltılmış onlu sınıflama yöntemi : Dewey onlu sınıflama yönteminin, küçük kitaplıkların gereksemelerini karşılamak amacıyla hazırlanan kısaltılmış biçimi.

Kısaltılmış ölçüştürme : Ölçüştürülen şekillerin tamamıyla anılmadığı bir ölçüştürme : "Düşüncesi başkalarının düşüncesinden farklı olan" diyecek yerde "düşüncesi başkalarından farklı olan" demek gibi.

Yitirme : Yitirmek işi.

Getiri : Faiz. Yarar. Kazanç.

Biçim : Biçme işi. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Herhangi bir şeyin benzeri. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Tarz.

Anlam : Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, meal, fehva, deme, mazmun, medlul, valör. Bir önermenin, bir tasarının, bir düşüncenin veya eserin anlatmak istediği şey.

İçeri : İç yan, iç bölüm, dışarı karşıtı. İç yüzeyde, iç bölümde olan. Hapishane. İç, iç yüzey. Gönül, yürek. İç yana, iç yana doğru.

Yapıt : Bir emek sonucunda ortaya konulan ürün, eser. Yayın, kitap.

İçer : Oda, oturma odası.

Biçi : Erkek çocuk.

Yapı : Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina. Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme. Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür. Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün. Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür. Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon. Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür. Bir hücrede, bir dokuda, karmaşık oluşumlu bir organizmada elemanların düzeni.

Yiti : Çok acı ya da ekşi. Tatlı. Tadı sertleşmiş, keskinleşmiş: Bu sirke çok yiti. Koyu: Sarının yitisini aldım. İyi, güzel, yaman. Keskin. [Bakınız: iti].

Bir : Sayıların ilki. Tek. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Eş, aynı, bir boyda. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Bir kez. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Beraber. Aynı, benzer. Bu sayı kadar olan. Ancak, yalnız. Sadece.

Ve : Türk alfabesinin yirmi yedinci harfinin adı, okunuşu. İki kelime veya iki cümle arasına girerek aralarında bir bağ olduğunu anlatan söz.

Diğer dillerde Kısaltılmış anlamı nedir?

İngilizce'de Kısaltılmış ne demek ? : abridged