Tümel nedir Tümel; felsefe, mantık alanlarında kullanılan bir terimdir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Felsefi anlamı: (...

 
 
 

Tümel düzgen uzay nedir ne demek

Tümel düzgen uzay nedir Tümel düzgen uzay; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Kaplamları ayrık olan dilemsel iki altküm...

Tümel evetleme eklemi nedir ne demek

Tümel evetleme eklemi nedir Tümel evetleme eklemi; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Anabileşenlerinin ancak tümü doğru olduğunda d...

Tümel evetlemeli kurucu bileşen nedir ne demek

Tümel evetlemeli kurucu bileşen nedir Tümel evetlemeli kurucu bileşen; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Anabileşenleri yalınç önerme ya da ya...

Tümel geçerli önerme nedir ne demek

Tümel geçerli önerme nedir Tümel geçerli önerme; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Geçerli önerme. Geçe : Herhangi bir saat başını...

Tümel kestirim nedir ne demek

Tümel kestirim nedir Tümel kestirim; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: (Kuramsal istatistik) Örneklemin bir kesimi yerin...

Tümel önerme nedir ne demek

Tümel önerme nedir Tümel önerme; bir mantık terimidir. Felsefi anlamı: Konunun kapsamına giren bütün bireyler için belli bir şey bildiren önerme. Formül...

Tümel sınırlı küme nedir ne demek

Tümel sınırlı küme nedir Tümel sınırlı küme; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: [bkz: öntıkız küme]. Sını : Ağaçtan yapı...

Tümel sıralama bağıntısı nedir ne demek

Tümel sıralama bağıntısı nedir Tümel sıralama bağıntısı; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Bir küme üzerinde dönüşlü, yan bak...

Tümel türetik denklem nedir ne demek

Tümel türetik denklem nedir Tümel türetik denklem; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: biçiminde bayağı türetik. denklem. Tü...

Boş tümel evetlemeli yasa biçim nedir ne demek

Boş tümel evetlemeli yasa biçim nedir Boş tümel evetlemeli yasa biçim; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kurucu bileşen sayısı sıfır olan tüm...

Tümeller nedir ne demek

Tümeller nedir Tümel : Bütün kapsamıyla alınmış olan (önerme), külli, tikel karşıtı. Belli bir sınıfa bağlı bireylerin hepsini içine alan, külli. Ci...

Tümelmek nedir ne demek

Tümelmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: 1.Tamamlanmak, bütünleşmek. 2.Çoğalmak. 3.Eli dize dayayarak eğilmek. Tümel : Belli bir sınıfa bağlı bireyl...

Tümel bağlantısız uzay nedir ne demek

Tümel bağlantısız uzay nedir Tümel bağlantısız uzay; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Her bir noktasının bağlantılı bileşe...

Tümel değişim nedir ne demek

Tümel değişim nedir Tümel değişim; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Bir [a,b] aralığında tanımlanan bir f gerçek y...

Tümel evetleme nedir ne demek

Tümel evetleme nedir Tümel evetleme; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Anaeklemi tümel evetleme eklemi olan bileşik önerme: ...

Tümel evetlemeli en kısa bir yasal biçim nedir ne demek

Tümel evetlemeli en kısa bir yasal biçim nedir Tümel evetlemeli en kısa bir yasal biçim; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: p gibi bir önermenin tümel-e...

Tümel evetlemeli tam yasal biçim nedir ne demek

Tümel evetlemeli tam yasal biçim nedir Tümel evetlemeli tam yasal biçim; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Aynı yalınç bileşenli kurucu bileşe...

Tümel kavram nedir ne demek

Tümel kavram nedir Tümel kavram; bir mantık terimidir. Felsefi anlamı: Kapsamına aldığı bütün nesneleri gösteren kavram (bütün insanlar, bütün aslanlar)...

Tümel niceleyici nedir ne demek

Tümel niceleyici nedir Tümel niceleyici; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir birli açık önermeden,ancak bu açık önermenin öz...

Tümel özne yüklem önermesi nedir ne demek

Tümel özne yüklem önermesi nedir Tümel özne yüklem önermesi; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Tümel olumlu ya da tümel olumsuz önermeni...

Tümel sıralama nedir ne demek

Tümel sıralama nedir Tümel sıralama; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: İkilik özelliğini gerçekleyen tikel sıralama...

Tümel sıralı küme nedir ne demek

Tümel sıralı küme nedir Tümel sıralı küme; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Üzerinde bir tümel sıralama bağıntısı ola...

Birli tümel evetleme nedir ne demek

Birli tümel evetleme nedir Birli tümel evetleme; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Anaeklemi tümel-evetleme eklemi olan bileşik öne...

Üleşkelerin tümel oyutu nedir ne demek

Üleşkelerin tümel oyutu nedir Üleşkelerin tümel oyutu; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: A bir dolam ve S, A içindeki kısalt...

Tümellik nedir ne demek

Tümellik nedir Tümellik; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir önermede yüklemin özneyi oluşturan her birime yük...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim