Periferik damar gevşetici ilaç nedir, Periferik damar gevşetici ilaç ne demek

Periferik damar gevşetici ilaç; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Periferik arter ve arteryollerin daralma ve tıkanmasına bağlı olan yerel dolaşım yetmezliklerinin tedavisinde kullanılan ilaç.

Periferik damar gevşetici ilaç anlamı, kısaca tanımı

Perifer : Dış yüzey, kenar, etraf

Periferi : Kıyı. Çevre. Uç.

Periferik : Kenarında, çevresinde, dışında.

Dama : Karelere ayrılmış zemin üzerinde on altı taşla iki kişi arasında oynanan oyun.

Damar : Canlı varlıklarda kanın veya besleyici sıvıların dolaştığı kanal. Mermerde, bazı taşlarda ve tahta kesitlerinde renk ayrılığı gösteren dalgalı çizgi. İçinde ongun besi suyunun dolaştığı odunsu dokudan boru. Başka türden katmanların arasında bulunan sıvı, maden veya mineral katmanı. Böceklerde kanat zarını dik tutmaya yarayan organ. Huy. Soy, yaradılış.

İlaç : Bir hastalığı iyi etmek veya önlemek için türlü yollarla kullanılan madde, em, deva. Çare, önlem.

Peri : Doğaüstü güçleri olduğuna inanılan, hayal ürünü varlık. Çok güzel, alımlı, becerikli kadın.

Yetmezlik : Yetmeme durumu. Kendisinden beklenen işlevi yerine getirememe. Eksiklik, noksanlık.

Arteryol : Yarım milimetre kadar ince ve lümeni dar, endotelyumla kaplı, duvarlarında 1-5 sıralı kas örtüsü bulunan, ince dış örtüsü olan, atardamarların dokular arasında uzanan, en ince dalları. Küçük atardamarlar.

 

Dolaşım : Dolaşma işi. Dolanım. Kan dolaşımı.

Daralma : Daralmak işi. Geniş ünlülerin, yanlarındaki bazı ünsüzlerin etkisiyle darlaşması: geymek giymek, yene yine gibi.

Tıkanma : Tıkanmak işi.

Dolaşı : Bir tiyatro topluluğunun bir yerden başka bir yere giderek ve dolaşarak oyunlar oynaması.

Tedavi : Çeşitli yöntemlerle hastalığı iyi etme, iyileştirme, sağaltım, sağaltma, terapi. Aksayan bir şeyi düzeltme, iyileştirme.

Tıkan : Yağ tavası. Diken.

Yerel : Yöresel. Sınırlı bir yerle ilgili olan, lokal. Gözlem yerine veya gözlemcinin bulunduğu yere göre tanımlanan.

Yetme : Yetmek işi.

Diğer dillerde Periferik damar gevşetici ilaç anlamı nedir?

İngilizce'de Periferik damar gevşetici ilaç ne demek ? : peripheric vasodilator