Prostat bezi nedir, Prostat bezi ne demek

Prostat bezi; Biyoloji, Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir.

Biyoloji'deki anlamı:

Memeli erkeklerinin üretrasının başlangıcında bulunan kaslı ve bezli bir yapı.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Alkali özellikte, kendine özgü bir salgı yapan ve tek katlı prizmatik epitelden oluşan erkek yardımcı üreme bezlerinden biri. Bu bez organ biçiminde ve üretra çevresinde yer aldığından bezin hipertrofisi kimi hastalıklara yol açar.

Prostat bezi tanımı, anlamı

Bezi : Yufka açmadan önce, hamurun ayrıldığı toparlakların her biri, pazı. [Bakınız: beze]. Bir çeşit kocakarı ilâcı. Yara veya çıban dolayısıyla vücudun herhangi bir yerinde meydana gelen şişkinlik, beze. Yufka açmak için topaklanmış hamur parçaları. Bazı. Tek bir yufka ekmeği hamuru (Ç. Çiftliği)

Prostat : Erkeklerde idrar torbasının altında bulunan, siyeğin başlangıç bölümünü çevreleyen ve meni yapımında görev alan, iç salgı da salgılayan bez, kestanecik. Bu organda oluşan hastalık.

Kendine özgü : Bir kimse veya şeye özgü olan, kendine mahsus, kendine has.

Hipertrofi : Besin çokluğu yüzünden hücre hacmindeki artış dolayısıyla olan büyüme fazlalığı. Dokuyu oluşturan hücrelerin sayıca değil de hacimce artış göstermesi, doku veya organın hücrelerin hacimce artışına bağlı olarak aşırı büyümesi. Genellikle bir uyarana fizyolojik cevap olarak hücre, doku veya organ boyutunda artış. [Bakınız: üstün-beslenme].

 

Hipertrof : Çok besin alan. [Bakınız: üstün-beslenen].

Hastalık : Organizmada birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla sağlığın bozulması durumu, rahatsızlık, çor, dert, sayrılık, illet, maraz, maraza, esenlik karşıtı. Aşırı düşkünlük, tutku. Ruh sağlığının bozulması durumu. Bitkilerin yapılarında görülen bozukluk.

Yardımcı : Yardım eden veya gerektiğinde yardım edecek olan kimse vb., muavin, muin, yaver, asistan. Yardımı olan (şey).

Özellik : Bir şeyin benzerlerinden veya başka şeylerden ayrılmasını sağlayan nitelik, hususiyet, hasiyet, hassa, mahsusluk, spesiyalite.

Hastalı : Hastalıklı.

Üretra : Sidiği, sidik kesesinden dışarı taşıyan kanal. Siyek. İdrarı, idrar kesesinden dışarıya taşıyan ince kanal. Sidik borusu.

Memeli : Memesi olan.

Alkali : Alkali metallerin hidroksitleriyle amonyum hidroksitin genel adı.

Yardım : Kendi gücünü ve imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanma, muavenet. Etki. Bir ülkeye bağış veya ödünç olarak verilen para ve ihtiyaç maddeleri. İşlerin daha etkin ve verimli olabilmesi için sağlanan katkı, destek. Bağış, iane.

Prizma : Işınları saptıran ve ayrıştıran, saydam maddeden yapılmış üçgen cisim. Alt ve üst tabanları birbirine paralel ve eşit iki çokgenden, yanal yüzeyleri de eşit ve paralel doğrulardan oluşan çok düzlemli cisim, menşur, biçme.

Epitel : Tek veya çok hücreden oluşan, vücudun bütün dış ve iç yüzeylerini kaplayan doku, epitelyum.

Salgı : Hücrelerin, vücuttaki bezlerin kandan ayırıp oluşturdukları ve yeniden kana, başka organa veya dışarıya saldıkları sıvı madde, ifraz. Güneş'ten dışarı doğru madde fırlaması.

 

Biçim : Biçme işi. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Herhangi bir şeyin benzeri. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Tarz.

Üreme : Üremek işi. Canlıların cinsel hücrelerinin birleşmesinden ortaya çıkan tohumla veya doğrudan doğruya oluşturdukları sporlarla çoğalmaları, tenasül.

Kaslı : Kasları sıkı, gelişmiş, adaleli.

Başla : Yönetmenin oyunculara bir çevirimin başında verdiği komut; oyuna başlama komutu. Yumruklaşma oyununa başlatmak için orta hakemin verdiği komut.

Diğer dillerde Prostat bezi anlamı nedir?

İngilizce'de Prostat bezi ne demek ? : prostate gland, prostata