Sebil nedir, Sebil ne demek

Sebil; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Kutsal günlerde karşılık beklemeden hayır için dağıtılan içme suyu.
  • Genellikle camilere bitişik özel bir biçimde yapılmış, karşılık beklemeden hayır için içme suyu dağıtılan taş yapı, sebilhane.
  • Meyan kökü şerbetini bir hayır için dağıtma

Yerel Türkçe anlamı:

Aç.

Parasız, karşılıksız

Çöp.

Sebil isminin anlamı, Sebil ne demek:

Erkek ismi olarak; Yol, büyük cadde. Su dağıtılan yer. Hayır için parasız dağıtılan su. Kız ismi olarak; Yol, büyük cadde. Su dağıtılan yer. Hayır için parasız dağıtılan su.

Gezilecek görülecek bir yer, şehir olarak tanımı:

İçel ilinde, Çamlıyayla ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

Sebil hakkında bilgiler

Sebil, sokaktan geçenlere parasız su dağıtmak için hayrat olarak yaptırılan küçük yapı. Tek başına olduğu gibi, daha çok bir külliyenin içinde yer alır.

 
 

Türklerde Anadolu Selçukluları döneminde Konya'daki Sahip Ata Külliyesi (1258) taçkapısının iki yanındakiler gibi çok güzel örnekleri bulunur. Mısır'da 15. yüzyılda Memluklar döneminde sebil-küttab (altta sebil, üstte okul) olarak görülen bu yapıtların (Kayıtbay Cami Medresesi) gelişmiş ve seçkin örnekleri Osmanlı mimarisinde yaygınlaşmıştır.

Sebil geleneği 20. yüzyılın başlarına kadar sürmüştür. İstanbul'da saptanabilen kitabeli en son sebil 1896 tarihli, Topkapı'daki Pazar Tekkesi Sebili'dir.

Mimarileri ve bezemeleriyle dönemlerinin üsluplarını ve beğenisini yansıtan sebillere çoğunlukla 16. yüzyılın ikinci yarısından sonra rastlanmaktadır (daha öncekiler genellikle ahşap olduklarından bugüne ulaşamamıştır). Bir külliye içinde ya da bağımsız olarak tasarlanan bu yapıların cephe sebili, köşe sebili, pencere biçiminde sebil gibi türleri vardır; ayrıca bağımsız, anıtsal örnekleri de bulunur.

Sebil ile ilgili Cümleler

  • Sadece su sebilinden su içebilirsin.
  • Su sebili prize takılı değil.

Sebil tanımı, anlamı:

Genel : Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan. Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi. Yetkisi ve sorumluluğu çok olan. Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne). Bir genelleme sonucunda elde edilen.

Cami : Toplayan, bir araya getiren, bir arada bulunduran. Müslümanların ibadet etmek için toplandıkları yer.

Biçim : Herhangi bir şeyin benzeri. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Biçme işi. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Tarz. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Yakışık alan şekil, uygun şekil.

Sebil etmek : Bol bol vermek, dağıtmak.

Sebilhane : Sebil.

Sebilci : Sokaklarda dolaşarak sebil dağıtan kimse. Sebilde su dağıtmakla görevli kimse.

Sebilhane bardağı gibi : Hoşa gitmeyen kalabalık (insan topluluğu).

Kutsal : Bozulmaması, dokunulmaması, karşı çıkılmaması gereken, üstüne titrenilen. Tapınılacak veya yolunda can verilecek derecede sevilen, kutsi, mukaddes, lahut. Güçlü bir dinî saygı uyandıran veya uyandırması gereken, kutsi, mukaddes. Tanrı'ya adanmış olan, tanrısal olan.

Karşılık : Bir şey alınırken karşı tarafa verilen başka şey, bedel. Bir iş için ayrılmış para, ödenek, tahsisat. Cevap, yanıt. Bir davranışın karşı tarafta uyandırdığı, gerektirdiği başka davranış, mukabele. Bir dildeki bir sözü başka bir dilde aynı anlamda karşılayan söz.

Bekleme : Beklemek işi.

Hayır : İyi, hayırlı, yararlı, faydalı. "Yok, öyle değil, olmaz" anlamlarında onamama, inkâr bildiren bir söz. Olumsuz cümlelerde anlamı pekiştiren bir söz. İyilik, karşılık beklenmeden yapılmış olan yardım.

Bitişik : Yan yana olan. Yandaki ev, bina vb. Yandaki. Yan.

Meyan : Ara, orta. Meyan kökü. Şarkıların makam geçişlerinin yapıldığı ve melodik hareketin nakarata bağlandığı bölüm.

Şerbet : Belli törenlerde konuklara sunulan şekerli içecek. Bazı maddelerin suda eritilmişi. Meyve suyu ile şekerli su karıştırılarak yapılmış olan içecek. Sözlenmek veya nişanlanmak üzere tarafların anlaşması durumunda tören yapılarak içilen içecek.

Sokak : İl, ilçe vb. yerleşim bölgelerinde, iki yanında evler olan, caddeye oranla daha dar veya kısa olabilen yol.

Sebile : (sebi:le) Bir kız ismi olarak anlamı; Allah yolunda olan, hayırlı kadın.

Sebiller : Balıkesir şehri, Kireç bucağına bağlı bir bölge. Konya ilinde, Argıthanı nahiyesine bağlı bir bölge.

Diğer dillerde Sebil anlamı nedir?

İngilizce'de Sebil ne demek? : public fountain; free distribution of water