Blastosöl nedir, Blastosöl ne demek

Blastosöl; Veteriner, Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir kelimedir.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Embriyoda morula evresinden sonra gelişen içi sıvı dolu boşluk.

Biyoloji'deki anlamı:

[Bakınız: birinci karın boşluğu].

Zooloji'deki anlamı:

[Bakınız: birincil karın boşluğu].

Teknik terim anlamı:

Embriyonun erken evresinde, dış tabakadaki hücrelerin içeriye doğru bir girinti yapması sonucu oluşan, ilk vücut boşluğu, birinci karın boşluğu.

Blastosöl kısaca anlamı, tanımı

Blast : Yunanca yeni hücreler verecek olan yapı ya da hücreyi gösteren ön ek. Yeni hücreler verecek olan yapı veya hücreyi gösteren ön veya son ek

Birincil karın boşluğu : (karşılık: blastosöl), Blâstulâda blâstodermin içinde kalan boşluk.

Birinci karın boşluğu : Blâstulâ'da blâstodermin içinde kalan boşluk. Blâstosöl. Blastosöl.

Vücut boşluğu : Sölom boşluğu; iç organların içinde bulunduğu vücut duvarının iç bölgesi ile sindirim kanalının dış bölgesi arasında kalan boşluk.

Karın boşluğu : Kaburga kemikleriyle kalça kemiklerinin arasında vücudun her iki yanında bulunan bölge.

Birincil : Sırada, önemde ilk yeri alan. Asli.

Embriyon : Yumurtadan meydana gelen, yumurta zarı, yumurta kabuğu ya da vücudu içinde bulunan ve gelişmesinin erken evrelerinde olan genç bir organizma.

Girinti : Düz bir yüzeyde bulunan içeri girmiş bölüm.

 

Gelişen : Hakkâri şehrinde, Şemdinli ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

Embriyo : Oğulcuk.

Birinci : Bir sayısının sıra sıfatı. Zaman, yer, sıra bakımından başkalarından önce gelen kimse, şey. Sırada, önem sırasında en üstün olan kimse. Ulaşım araçlarında mevki, sınıf.

Morula : Blastula.

Boşluk : Oyuk, çukur, kapanmamış yer. Boş olma durumu. Boş olan yer. Eksiklik, yoksunluk duygusu. Kesinti, kopukluk. Boş geçen süre.

Sonucu : Sonunda, sonra. Netice, nihayet, en son, âkıbet, en sonra, sonunda.

Tabaka : Katman. Baskı ve yazıda kullanılan, değişik boyutlarda kesilmiş kâğıt. Derece. Cepte taşınan tütün veya sigara kutusu.

Tabak : Yiyecek koymaya yarar, az derin ve yayvan kap. Sepici. Bu kabın alacağı miktarda olan.

Sonra : Daha ileri bir zamanda, müteakiben, önce karşıtı. Arkadan gelen bölüm ya da zaman. Daha uzak ve ileri bir yerde. Yoksa, aksi hâlde. Makam, sıra, değer ve önemde arkada oluşu bildiren bir söz.

Karın : İnsan ve hayvanlarda gövdenin kaburga kenarlarından kasıklara kadar olan ön bölgesi. Mide. Döl yatağı. Bazı şeylerde şiş ve içi boş bölüm. Gelen ve yansımış dalgaların girişimiyle oluşan duraklı dalgalarda en büyük genlikte titreşen noktalar. Ahlaki açıdan kabul edilemeyen şeyleri kabullenme. İç, gönül, akıl, kafa.

 

Vücut : İnsan ya da hayvan gövdesi, beden. Var olma, varlık.

Hücre : İnce bir zar içindeki protoplazma ve çekirdekten oluşmuş, bir organizmanın yapı ve görev bakımlarından en küçük birimi, göze. Tutukluların veya hükümlülerin yalnız olarak kapatıldıkları küçük oda. Küçük oda. Siyasi bir inançla gizli olarak çalışan bir örgütün genellikle aynı yerde çalışanlarının oluşturduğu topluluk.

Diğer dillerde Blastosöl anlamı nedir?

İngilizce'de Blastosöl ne demek ? : blastocoel