Eşey ayrılığı nedir, Eşey ayrılığı ne demek

Eşey ayrılığı; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir kelimedir.

Biyoloji'deki anlamı:

Aynı bir türün dişi ve erkeği arasında renk, yapı, büyüklük, şekil ve benzerleri yönünden meydana gelen farklılıklar. Cinsiyet farkı, seks ayrılığı.

Zooloji'deki anlamı:

Aynı bir türün dişi ve erkeği arasında renk, yapı, büyüklük, biçim v.b. hususlardaki açık farklar.

Eşey ayrılığı tanımı, anlamı

Ayrıl : Karşılaşma sırasında, yumrukoyuncularının birbirlerine kenetlenmeleri ve kendilerinden ayrılmamaları halinde orta hakemin verdiği komut. Bu durumda yumrukoyuncuları bir adım geriye açılırlar ve ancak ondan sonra vurabilirler. İki yolun ayrıldığı yer, yol kavşağı

Ayrı : Başka, başka türlü. Aynı yerde kalan. Yalnız, tek başına.

Ayrılı : Ayrılmış olan, ayrı duran, munfasıl.

Eşey : Cinsiyet. Bir organizmanın dişi veya erkek olarak sınıflandırılmasını sağlayan görev, yapı ve karakter topluluğu.

Cinsiyet farkı : [Bakınız: eşey ayrılığı]. Eşeysel iki biçimlilik. [Bakınız: eşeylik ayrılığı].

Seks ayrılığı : [Bakınız: eşey ayrılığı]. Eşeysel iki biçimlilik.

Farklılık : Farklı olma durumu, ayrımlılık, başkalık. Doğal, toplumsal ve bilince dayanan her olay ve olguyu bütün ötekilerden ayıran özellik.

Büyüklük : Büyük olma durumu. Ululuk. Depremde oluşan enerjinin düzeyini belirten ölçü. Büyüklere yaraşır bağışlayıcı davranış.

 

Cinsiyet : Bireye, üreme işinde ayrı bir rol veren ve erkekle dişiyi ayırt ettiren yaradılış özelliği, eşey, cinslik, seks.

Yönünden : Bakımından, cihetiyle, yoliyle.

Meydan : Alan, saha. Fırsat, imkân ya da vakit. Bulunulan yer ve çevresi, ortalık. Mevlevi tekkelerinde ayin yapılmış olan yer. Yarışma, eğlence veya karşılaşma yeri.

Farklı : Farkı olan, aralarında fark bulunan, değişik, ayrımlı.

Benzer : Nitelik, görünüş ve yapı bakımından bir başkasına benzeyen veya ona eş olan, benzeri, müşabih, mümasil. Benzeşim. Bazı önemsiz veya tehlikeli sahnelerde asıl oyuncunun yerine çıkan, yapı ve yüz bakımından bu oyuncuyu andıran kimse, dublör.

Husus : Konu, madde. Özellik, yön.

Türün : Deve yavrusu.

Cinsi : Cinsel.

Şekil : Biçim. Davranış biçimi, tutum, yol, tarz. Bir kavramın, düşüncenin, olayın veya işin değişik oluş biçimi. Toplumsal bir bütünün kuruluş biçimi. Bazı matematiksel varlıkların gösterilmesine yarayan resim. Bir konuyu açıklamaya yarayan resim veya çizim. Anlatım biçimi.

Gelen : Gelme işini yapan (kimse ya da nesne). Bir ışık kaynağından çıkıp bir aynanın yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine düşen (ışın).

Diğer dillerde Eşey ayrılığı anlamı nedir?

İngilizce'de Eşey ayrılığı ne demek ? : sexual dimorphism