Erginler nedir, Erginler ne demek

Erginler; Atletizm, Yerleşim Merkezi alanlarında kullanılan bir sözcüktür.

Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı:

Van şehri, Çaldıran ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

Teknik terim anlamı:

Yarış günü 21 yaşını doldurmuş olan atletler.

Erginler kısaca anlamı, tanımı

Ergi : İyi bir şeye erişme durumu, mazhariyet

Ergin : Olmuş, yetişmiş, kemale ermiş. Kişisel haklarını kendi kullanabilmesi için yasanın gösterdiği on sekiz yaşına gelmiş olan (kimse), reşit.

Yerleşim : Yerleşme, iskân.

Çaldıran : Van iline bağlı ilçelerden biri.

Merkez : Bir bölgenin veya kuruluşun yönetim yeri. Biçim, tarz. Bir işin öğretildiği yer. Bir kapalı eğrinin veya bazı çokgenlerde köşegenlerin kesişme noktası. Bir dairenin veya bir küre yüzeyinin her noktasından aynı uzaklıkta bulunan iç nokta, özek. Belirli bir yerin ortası. Polis karakolu. Bir işin yoğun olarak yapıldığı yer.

Yarış : Yarışma. Yarışma, rekabet.

Bağlı : Bir bağ ile tutturulmuş olan. Gerçekleşmesi bir şartı gerektiren, vabeste. Kapatılmış olan, kapalı. Halk inanışına göre, büyü etkisiyle cinsel güçten yoksun edilmiş (erkek). Bir kimseye, bir düşünceye, bir hatıraya saygı, aşk vb. duygularla bağlanan, sadık, tutkun. Bir kuruluşun yetkisi altında bulunan. Sınırlanmış, sınırlı.

 

Bölge : Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka. Vücut yüzeyinde sınırları belli herhangi bir bölüm, nahiye.

Atlet : Kolsuz, askılı fanila. Atletizmle uğraşan kimse, atletizmci.

Yaşın : Işık, parlaklık. Şimşek. Gizli.

Buca : İzmir iline bağlı ilçelerden biri.

Olan : Oğlan. Oğlan, erkek çocuk. Vakia, olan. Oğul, evlat.

Merk : Evlek. Yara ya da çıban yangısı. Bir kabın, borunun içindeki tortu, pas. Tarla içindeki her bir bölüm (Erzincan Merkez).

Yarı : Bir bütünü oluşturan iki eşit parçadan her biri, nısıf. Gereğinden az, tam olmayarak. Bir şeyin yarısı kadar olan, yarım olan. Devre arası.

Yaşı : Küçük çocuklarda, pislikten oluşan bir deri hastalığı.

Günü : Haset. Zamanından önce doğan yavru.

İlçe : Yönetim bakımından yurt bölümlemesinde ilden sonra gelen bölüm, kaymakamlık, kaza.

Van : Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerinden biri.

Bir : Sayıların ilki. Tek. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Eş, aynı, bir boyda. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Bir kez. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Beraber. Aynı, benzer. Bu sayı kadar olan. Ancak, yalnız. Sadece.

Diğer dillerde Erginler anlamı nedir?

İngilizce'de Erginler ne demek ? : senjors