Gliserol fosfat nedir, Gliserol fosfat ne demek

Gliserol fosfat; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir.

Kimya'da terim anlamı:

PO4.C3H5(OH)2 radikali içeren gliserol fosforik asitin bir tuzu.

Gliserol fosfat anlamı, kısaca tanımı

Gliserol : Lipitlerin yapısında bulunan üç karbonlu bir alkol. Gliserin. Gliserin

Fosfat : Yapay gübre ve bazı ilaçların yapımında kullanılan fosforik asidin tuzu veya esteri.

Gliserol fosforik asit : Renksiz, kokusuz, su ve alkolde çözünen, yanıcı, gliserofosfatların üretiminde kullanılan, Lesitinlerin ve sinir dokularının yağımsı bir sıvı bileşeni.

Fosforik asit : Fosfor, hidrojen ve oksijenden oluşan, suda kolay çözünen, 42 °C'de eriyen, gübre, sabun, deterjan yapımında ve eczacılıkta kullanılan, kristal yapılı, sıvı durumda, renksiz bir asit (H3PO4).

Radikal : Kökten. Köktenci.

Radika : Yaprakları salata olarak yenen baharlı, çok yıllık bir bitki (Taraxacum officinale).

Fosfor : Atom numarası 15, atom ağırlığı 30,97, yoğunluğu 1,83 olan, yarı saydam, bal mumu kıvamında, karanlıkta ışıldayan, sarımsak kokulu, zehirli bir element (simgesi P).

İçere : İçeri.

Radi : [Bakınız: Razı].

İçer : Oda, oturma odası.

Asit : Turnusolün mavi rengini kırmızıya çevirmek özelliğinde olan ve birleşimindeki hidrojenin yerine maden alarak tuz oluşturan hidrojenli birleşik, hamız.

 

Bir : Sayıların ilki. Tek. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Eş, aynı, bir boyda. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Bir kez. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Beraber. Aynı, benzer. Bu sayı kadar olan. Ancak, yalnız. Sadece.

Diğer dillerde Gliserol fosfat anlamı nedir?

İngilizce'de Gliserol fosfat ne demek ? : glycerolphosphate