Karın boşluğuna kaburga yanından girilmesi nedir, Karın boşluğuna kaburga yanından girilmesi ne demek

Karın boşluğuna kaburga yanından girilmesi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Son kaburgaya paralel bir kesi yapılarak karın boşluğuna girilmesi, parakostal laparotomi.

Karın boşluğuna kaburga yanından girilmesi kısaca anlamı, tanımı

Giri : Geri taraf, kıç. Geri

Kabur : Çatlak, yarık yerleri tutturmak için konulan teneke ya da gön parçası.

Yanı : Yana, konusunda: Ahmet'ten yanı sana birşey demem. Yani. Yani, bk. yani. Yahni, et yemeği.

Yanın : Gaz tenekesinin yarısı oylumunda bir tahıl ölçeği.

Girilme : Girilmek işi.

Kaburga : Eğe kemiklerinin oluşturduğu kafes. Gemilerde dış kaplamanın dayandığı iskelet. Eğe.

Karı : Bir erkeğin evlenmiş olduğu kadın, eş, refika, zevce. Kadın. Yaşlı, ihtiyar.

Karın : İnsan ve hayvanlarda gövdenin kaburga kenarlarından kasıklara kadar olan ön bölgesi. Mide. Döl yatağı. Bazı şeylerde şiş ve içi boş bölüm. Gelen ve yansımış dalgaların girişimiyle oluşan duraklı dalgalarda en büyük genlikte titreşen noktalar. Ahlaki açıdan kabul edilemeyen şeyleri kabullenme. İç, gönül, akıl, kafa.

Karın boşluğu : Kaburga kemikleriyle kalça kemiklerinin arasında vücudun her iki yanında bulunan bölge.

Yanında : Bir şeye, bir kimseye göre, nispetle.

 

Parakostal laparotomi : Karın boşluğuna kaburga yanından girilmesi.

Laparotomi : Karnın açılması, kesit yaparak karın boşluğuna girme, seliyotomi.

Paralel : Aynı düzlem içinde ikişer ikişer bulunan ve kesişmeyen, koşut, muvazi, mütevazi. Yerküresi üzerinde çizildiği varsayılan, Ekvator'a paralel çemberlerden her biri. Aynı zaman içinde gelişen veya aynı özellikleri gösteren (olay, düşünce vb.).

Birke : [Bakınız: Birge].

Parak : Karışık, taranmamış (saç, tüy, yün): Koyunun tüyü parak olmuş. Hayvanların yazın konulduğu yer, ağıl.

Diğer dillerde Karın boşluğuna kaburga yanından girilmesi anlamı nedir?

İngilizce'de Karın boşluğuna kaburga yanından girilmesi ne demek ? : paracostal laparatomy