Malt nedir, Malt ne demek

Malt; kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Bira yapmak için çimlendirilip kurutularak hazırlanmış arpa

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Bira üretimi için hububat tanelerinin çimlendirilerek sürgünleri ayrıldıktan sonra kalan kısmının buharla pişirilmiş kısmı.

İngilizce'de Malt ne demek? Malt ingilizcesi nedir?:

malt

Fransızca'da Malt ne demek?:

maltase

Malt hakkında bilgiler

Maltlama tahıl tohumlarının çimlendirilip sonra bitki oluşamadan kurutulması işlemidir. Malt terimi bu işlemin çeşitli ürünleri için kullanılır.

Maltlanmış tohumlar bira, viski ve malt sirkesi yapmak için kullanılır. Tohumların maltlanması, tohumdaki nişastayı şekere dönüştürecek enzimleri geliştirir. Arpa, yüksek enzim içeriği nedeniyle en yaygın malttır. Başka tahıl tohumları da maltlanabilir ama elde edilen maltta kendi nişastasını tamamen ve verimli bir şekilde dönüştürecek kadar enzim bulunmayabilir.

Maltlama denen tesis veya fabrikalarda, alkollsüz içki üretimi için arpanın malta dönüştürülme işlemi gerçekleşir. Geleneksel olarak bu mekanlar genel olarak tek katlı olur ve zemin binanın bir ucundan öbürüne doğru eğimli olur. Arpa filizlenmek için bu zemine yayılır.

Malt ile ilgili Cümleler

  • Bira malt içeriğine göre vergilendirilir, bu yüzden düşük maltlı bira daha ucuzdur.
  • Malta'da yaşıyorum.
  • Malta köpeklerine düşkün müsünüz?
  • Altın maltın istemem.
  • Bira, malttan mayalanır.
  • Malta'da oturuyorum.
  • Neden Malta'ya gitmiyorsun?
  • Maltalıyım.
  • Diller listesinde neden Malta dili yok?
 

Malt tanımı, anlamı:

Bira : Arpa ile şerbetçi otunun mayalandırılmasıyla yapılmış olan bir içki, arpa suyu.

Yapmak : Olmak. Dışkı çıkarmak. Gerçekleştirmek. Düzenli bir duruma getirmek. Onarmak, tamir etmek. Bir harekete, işe başlamak veya bir hareketle, işle uğraşmak. Üretmek. Bir kimseye bir meslek kazandırmak, yetiştirmek. Olmasına yol açmak. Bir dileği, bir isteği yerine getirmek, uygulamak, ifa etmek. Davranmak, hareket etmek. Salgılamak, çıkarmak. Evlendirmek. Bir düşünceyi, bir davranışı, bir isteği işe dönüştürmek, gerçekleştirmek. Bir durum yaratmak. Ortaya koymak, gerçekleştirmek, oluşturmak, meydana getirmek. Bir şeyi başka bir şey durumuna getirmek. Tehdit yoluyla birini herhangi bir duruma düşürmek. Edinmek, sahip olmak. Yol almak.

Kurut : Kurutulmuş süt ürünü.

Arpa : Rüşvet. Bu bitkinin ekmek ve bira yapımında kullanılan, hayvanlara yem olarak verilen taneleri. Buğdaygillerden bir bitki (Hordeum vulgare).

Malta eriği : Yenidünya.

 

Malta humması : Akdeniz ülkelerinde görülen, en çok keçi sütü ile bulaşan ateşli bir hastalık, Akdeniz humması.

Malta palamudu : Uskumrugillerden, ılık ve sıcak denizlerde yaşayan, üzerinde enlemesine mavi çizgiler bulunan, gri renkli bir balık (Naucrates ductor).

Malta taşı : Bahçe, mutfak vb. yerleri döşemekte kullanılan, dört köşe, yassı, kolay kırılan bir taş türü.

Maltalı : Malta adası halkından veya bu halkın soyundan olan kimse, Maltız.

Maltepe : İstanbul iline bağlı ilçelerden biri.

Maltız : Çoğunlukla yemek pişirmekte kullanılan, içinde ızgarası bulunan, ayaklı ve taşınır ocak. Maltalı.

Maltız keçisi : Ana yurdu Malta adası olan, çok süt veren, kısa tüylü, küçük bir cins keçi.

Maltlanma : Maltlanmak işi.

Maltlanmak : Malt ile işlem görmek, içine malt katılmak.

Maltoz : Nişastası tam olmayan, hidroliz sırasında ortaya çıkan şeker (C12H12O11).

Tahıl : Buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar, pirinç vb. hasat edilen ürünler ile tohumlarının genel adı, hububat.

Tohum : Ortaya bir sonuç çıkaran, bir sonucun oluşmasına sebep olan şey. Bitkilerde döllenme sonunda yumurtacıktan oluşan ve yeni bir bitki oluşmasını sağlayan tane. Soy sop, döl, nesil, sülale. Spermatozoit.

Bitki : Bulunduğu yere kök vb. organlarıyla tutunan, çoğunlukla fotosentez sonucu yaşam için gerekli bileşenleri oluşturan, birçoğu spor veya tohum aracılığıyla döl vererek çoğalan bir veya çok yıllık, otsu, odunsu canlıların genel adı, nebat.

İşlem : Sayıları karşı karşıya getirip belirli birtakım kurallara uygun olarak birbiri üzerine etkilendirme yöntemi. Nakit veya menkul değerleri kullanarak alım satım, takas, borçlanma vb. piyasa hareketi. Bir amaca ulaşmak için tutulan yol, prosedür. Ham veya ara malları ve maddeleri fiziksel, kimyasal değişikliklerle daha uygun, kullanılır duruma getirme, muamele. Madde üzerinde her türlü değişim yapma işi, muamele. Bir işi sonuçlandırmak için yapılmış olan iş veya uygulamaların hepsi, muamele, muamelat.

Terim : Bir kesrin pay ve paydasından her biri, had. Geleneksel mantıkta özne veya yüklem. Bir denklemde = işaretinin iki yanındaki anlatımlardan her biri. Cebirsel bir anlatımda + veya - işaretleri arasında bulunan parçalardan her biri. Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime, ıstılah.

Ürün : Eser. Bir tutum veya davranışın ortaya çıkardığı şey. Doğadan elde edilen, üretilen yararlı şey, mahsul. Türlü endüstri alanlarında ham maddelerin işlenmesiyle elde edilen şey.

Viski : Tahıllar malt yapılarak şekerlendirildikten ve gereği kadar mayalandıktan sonra damıtılarak elde edilen alkollü içki.

Malt çili : Bira elde edilmesi sırasında arpanın çimlendirilmesi sonucu oluşan, maltlaştırılmış buğdaydan kökçüklerin ve sürgüncüklerin ayrılmasıyla elde edilen, bir miktar malt kabukları, maltın diğer kısımları ve diğer yabancı maddeler taşıyabilen biracılık yan ürünü, kurutulmuş buğday malt kökçükleri, kurutulmuş arpa malt kökçükleri.

Malt çimi : Bira elde edilmesi sırasında buğdayın çimlendirilmesi sonucu 1-1.5 cm uzunluğunda oluşan yan ürün, kurutulmuş buğday malt sürgünleri.

Malt kabukları : Hemen hemen tamamen matlaştırılmış arpanın temizlenmesinde ele geçen kabuklardan oluşan bir yan ürün.

Malt kuru posası : En çok % 3 bağdaşık durumda kuru şerbetçi otu posası içerebilen sıkılıp özüte edilmiş olan maltlaştırılmış arpanın veya bira imalinde kullanılan diğer tanelerin maltlarının kurutulmuş posası, kurutulmuş arpa biracılık posası.

Malt kuru posası unu : En az % 35 protein ve en çok % 10 rutubet içeren kabuğu ayrılmış kuru malt posası, arpa malt posası unu.

Malt posası : Arpadan bira elde edilmesi sırasında geriye kalan, besin madde içeriği bakımından kepeğe eş değer posa, arpa posası.

Malt şekeri : [Bakınız: maltoz] Maltoz.

Malta : Kötü kadın. Şanlıurfa ili, Viranşehir ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

Malta haçı : Genellikle 35 mm'lik göstericilerde filmin aralı devinimini sağlayan ve biçimi Malta haçını andıran ufak parça.

Malta keçisi : Ege kıyılarında özellikle İzmir çevresinde yetiştirilen süt verimi yüksek bir keçi ırkı.

Diğer dillerde Malt anlamı nedir?

İngilizce'de Malt ne demek? : n. barley or other grain that has been allowed to sprout in preparation for brewing; alcoholic beverage made from malt

v. cause grain to become malt by soaking it in water until it sprouts; treat or combine with malt; make an alcoholic drink using malt

v. picture, paint, draw; describe, depict, portray

Fransızca'da Malt : [le] malt

Almanca'da Malt : n. Malz

Rusça'da Malt : n. солод (M)