Sindirim sistemi nedir, Sindirim sistemi ne demek

Sindirim sistemi; bir anatomi terimidir.

  • Organizmada besin maddelerinin sindirilip emilmelerini ve geri kalan atıkların dışarı atılmalarını sağlayan organların bütünü, sindirim aygıtı

Biyoloji'deki anlamı:

Genel olarak ağızla başlayıp anüsle biten ve besin maddelerinin alınıp sindirilmesini ve sindirilmiş besinin emilmesinden sonra geriye kalan artıkların organizmadan atılmasını sağlayan sindirim kanalı ve ona bağlı organlar topluluğu; ağız, yutak, yemek borusu, mide ve bağırsaklardan oluşur.

Su ürünleri alanındaki kelime anlamı:

Genel olarak ağızla başlayıp, anüsle biten ve besin maddelerinin alınıp sindirilmesini ve sindirilmiş besinin emilmesinden sonra geriye kalan artıkların organizmadan atılmasını sağlayan sindirim kanalı ve ona bağlı organlar topluluğu.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Besin alınması, sindirimi ve emiliminin gerçekleştiği, atık maddelerin atıldığı, ağızla başlayıp anüsle sonlanan, sindirim kanalı ve buna bağlı sindirim salgı bezleri ve organlardan oluşan yapı topluluğu, sistema digestoryum.

Zooloji alanındaki anlamı:

anlamdaş, sindirim organı), Organizmada, besin maddelerinin sindirilip emilmelerini ve geri kalan işe yaramayan maddelerin dışarı atılmasını sağlamak üzere bir araya gelmiş olan organlar topluluğu.

 

İngilizce'de Sindirim sistemi ne demek? Sindirim sistemi ingilizcesi nedir?:

digestive system, digestion system

Sindirim sistemi hakkında bilgiler

[Bakınız: sıçmak]

Sindirim sistemi kısaca anlamı, tanımı:

Sindirim : Besinlerin çeşitli enzimlerle eritilerek, parçalanarak ince bağırsakta emilebilir, kana karışabilir duruma gelmesi için uğradıkları fiziksel ve kimyasal değişikliklerin bütünü, hazım.

Sistem : Dizge. Model, tip. Yol, yöntem. Bir sonuç elde etmeye yarayan yöntemler düzeni. Bir aracı oluşturan düzen, düzenek, tertibat. Düzen.

Organizma : Herhangi bir canlı varlık. Canlı bir varlığı oluşturan organların bütünü, uzviyet.

Besin : Yenilebilir, beslenmeye elverişli her tür madde, azık, gıda. Yaşamak, varlığını sürdürmek için gerekli şey.

Madde : Duyularla algılanabilen nesne. Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri. Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım. Bir cismi oluşturan öge, öz. Molekül. Para, mal vb. ile ilgili şey. Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek. Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm.

Kalan : Artan, mütebaki. Bölme işleminde bölünenden artan sayı. Kalma işini yapan. Bir çıkarmanın sonucu.

 

Atık : Üretimden tüketime kadar olan tüm aşamalarda ortaya çıkan ve kullanıcının artık işine yaramayan maddelerin tamamı. Hastane, ev, fabrika vb. yerlerde kullanılmış, artık işlenemez veya çevre için zarar oluşturan her türlü madde. Atılmış, atılan.

Atılma : Atılmak işi.

Organ : Vücudun, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş bölümü, uzuv. Bir görevi, bir işi yerine getirmekle yükümlü kuruluş.

Sıçmak : Bozmak, berbat etmek. Dışkıyı vücuttan dışarı atmak.

Diğer dillerde Sindirim sistemi anlamı nedir?

İngilizce'de Sindirim sistemi ne demek? : n. digestive system, guts, nutritive tract