Çevrimdışı nedir, Çevrimdışı ne demek

Çevrimdışı; Bilişim alanında kullanılan bir terimdir.

Bilişim dünyasındaki anlamı:

Bir bilgisayar dizgesi çevresinde işlevleri bulunmakla birlikte hiçbir zaman ana işlem biriminin doğrudan güdümü ya da denetimi altında bulunmayan, bağımsızca kullanılan herhangi bir donanım ve benzerleri kaynağın bu niteliğine değgin, örn. okuyucu.

Çevrimdışı ile ilgili Cümleler

  • Web sitemiz planlanmış bakım için çevrimdışıdır.
  • Web sayfamız zamanlanmış bakımdan dolayı çevrimdışıdır. GMT 2:30'da yeniden çevrimiçi olmayı bekliyoruz.
  • Web sayfamız zamanlanmış bakım nedeniyle çevrimdışıdır.
  • Tatoeba.org bakımdan dolayı çevrimdışıdır.
  • Sunucumuz planlanan bakım için 20 Ekim'de çevrimdışı olacak.

Çevrimdışı tanımı, anlamı

Çevri : Bir söz veya davranışı görünür anlamından başka bir anlamda kabul etme, tevil. Girdap

Çevrim : Devir. Elektrik enerjisinin bir başka enerjiye dönüştürülmesi. Bir elektrik akımının iletken üzerinde aldığı yol, devre.

Ana işlem birimi : Bir bilgisayarda, komutların yorumlanmasını ve uygulanmasını gerçekleştiren çevrimleri kapsayan ve aritmetik mantık birimi ile denetim biriminden oluşan donanım birimi.

İşlem birimi : Taşınır değer veya malların değişiminde kullanılan ölçü birimi.

 

Bilgisayar : Çok sayıda aritmetiksel veya mantıksal işlemlerden oluşan bir işi, önceden verilmiş bir programa göre yapıp sonuçlandıran elektronik araç, elektronik beyin.

Birlikte : Bir arada, beraberce, hep beraber. Yanında, beraberinde. Beraber.

Doğrudan : Aracısız. Aracısız olarak, herhangi bir aracı kullanmadan.

Bağımsız : Davranışlarını, tutumunu, girişimlerini herhangi bir gücün etkisinde kalmadan düzenleyebilen, özgür, hür. Müstakil. Bağımsız milletvekili. Herhangi bir kuruluşa, partiye bağlı olmayan kimse.

Bulunmak : Bulma işine konu olmak. Bir yerde olmak. Herhangi bir durumda olmak.

Bulunma : Bulunmak işi.

Okuyucu : Sürekli olarak gazete, dergi vb. okuyan, okur, kari. Düğüne çağrı yapan kimse. Türkücü. Şarkıcı.

Denetim : Denetleme.

Altında : Sahnenin seyirciye yakın kesimi. bk. sahne aşağısı.

Donanım : Bir gemi direğine, bir yelkene veya başka bir parçaya bağlı bulunan halat ve makara vb. manevra araçları. Bir bilgisayarda bulunan fiziksel birimler. Tesisat.

Benzer : Nitelik, görünüş ve yapı bakımından bir başkasına benzeyen veya ona eş olan, benzeri, müşabih, mümasil. Benzeşim. Bazı önemsiz veya tehlikeli sahnelerde asıl oyuncunun yerine çıkan, yapı ve yüz bakımından bu oyuncuyu andıran kimse, dublör.

Hiçbir : Bir addan önce getirilerek o adın bildirdiği varlıktan bir tanesinin bile olmadığını anlatan bir söz.

Birlik : Tek, bir olma durumu, vahdaniyet. Bir taneden oluşmuş, bir tane alabilen. Konunun bir ana düşünce çevresinde toplanması. Bölük, tabur, alay vb. bir bütün sayılan topluluk. Bağlılık, benzerlik, bağlantı, vahdet. Bir arada olma durumu, vahdet. Bölünmezliği içeren yalın bütün. En büyük değerdeki nota, dört dörtlük. Belli bir topluluğun yararlarını korumak için kurulmuş dernek.

 

Değgin : İlişkin, üstüne ait, dair, müteallik.

Güdüm : Yönetme işi, idare. Bilişimde, bir olaylar dizisini, bir süreci veya bir aracı yöneltme ve düzenlemeyle ilgili işlevlerin bütünü.

Nitel : Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif.

Diğer dillerde Çevrimdışı anlamı nedir?

İngilizce'de Çevrimdışı ne demek ? : off-line