Önekli yasal biçim üreteci nedir, Önekli yasal biçim üreteci ne demek

Önekli yasal biçim üreteci; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir.

Teknik terim anlamı:

Önekli yasal biçimde niceleyicilerin etki alanı olan niceleyicisiz tam deyim.

Önekli yasal biçim üreteci anlamı, kısaca tanımı

Biçi : Erkek çocuk

Biçim üreteci : Televizyon dizgelerini denetlemek, özel etkiler sağlamak amacıyla, testere dişi ya da dördül biçimde yalınç geometrik dalgalar oluşturan üreteç.

Önek : Duvarın yıkılmaması için koyulan destek direği. Sürek avında, avcıların av bekledikleri yer. Bir veri sözcüğünün önünde yer alan ve verinin türünü gösteren ikil kümesi. Bazı dillerde kelimenin baş tarafına gelen ek. (ÖNE EKLEYİŞ, Préfixation). Bir önekli yasal biçimin ön bölümündeki tüm niceleyicilerin diziliminden oluşan deyim.

Yasal biçim : Belli bir yasal biçim özelliğini taşıyan önerme. yasal biçimler genellikle denetleme yöntemlerinde kullanılır. tümel-evetlemeli yasal biçim, tikel-evetlemeli yasal biçim, birli yüklemli yasal biçim, önekli yasal biçim.

Biçim : Biçme işi. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Herhangi bir şeyin benzeri. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Tarz.

 

Yasa : Olayların gidişinde olağan dışına yer vermeyen, değişmezlik ve mecburiyet gösteren kural. Devletin yasama organları tarafından konulan ve uyulması gereken kurallar bütünü, kanun. Toplumsal hayat içinde kendiliğinden oluşan ve uyulması toplum içinde yaşamanın bir mecburiyeti olan alışkıların bütünü. Düşüncenin mantıksal bir değeri olması için uyulması şart olan temel. Bilimde çok sayıda deney ve gözlemden sonra, aynı şartlarda aynı sonuçları verdiği kesin olarak belirlenen durum.

Yasal : Yasanın, dinin ve kamu vicdanının doğru bulduğu, yasalara uygun, kanuni, meşru, legal.

Etki alanı : Bir kentin çevresinde yer alan, onun ürettiği mallardan ve işgörülerden yararlanan büyüklü küçüklü tüm yerleşmeleri kapsayan ve özekteki kentin önemi oranında sınırları genişleyebilen ekonomik uzam.

Niceleyici : Evrensel niceleyici ya da varoluşsal niceleyici. nicelik bk. sayallık. "Her" ve "en az bir" sözcüklerinden biri. Bu sözcükler sırasıyla V ve 3 simgeleriyle gösterilir.

Nicel : Nicelik bakımından, nicelikle ilgili, kantitatif.

 

Deyim : Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, kendine özgü bir anlam taşıyan kalıplaşmış söz öbeği, tabir.

Alanı : Şeftali, kayısı, armut gibi meyvaların ceviz ve şeker karıştırılıp ipe dizilen ve güneşte kurutulan ezmesi.

Olan : Oğlan. Oğlan, erkek çocuk. Vakia, olan. Oğul, evlat.

Deyi : Dil, söz, işaret, mimik vb. anlatım araçlarının bütünü, logos. Hristiyan felsefesinde Tanrı kelamını insanlara ulaştıran oğul, logos.

Diğer dillerde Önekli yasal biçim üreteci anlamı nedir?

İngilizce'de Önekli yasal biçim üreteci ne demek ? : matrix of a prenex normal form