Altına çevrilgen kağıt para sistemi nedir, Altına çevrilgen kağıt para sistemi ne demek

Altına çevrilgen kağıt para sistemi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür.

İktisat terim anlamı:

Merkez Bankalarının dolaşıma çıkardığı kâğıt paraların istendiğinde serbestçe altına çevrilebildiği bir tür altın para sistemi.

Altına çevrilgen kağıt para sistemi kısaca anlamı, tanımı

Çevril : Çevrime ya da çevrimsel devime ilişkin. Kayseri şehrinde, Erkilet bucağına bağlı bir yerleşim birimi

Çevrilgen : Serbestçe dövize çevrilebilen (para), konvertibl.

Kağıt : Hamur durumuna getirilmiş türlü bitkisel maddelerden yapılan, yazı yazmaya, baskı yapmaya, bir şey sarmaya yarayan kuru, ince yaprak. Bu yapraktan yapılmış. Yazılı kâğıt yaprağı, pusula, tezkere. Yazılı sınav kâğıdı. İskambil kâğıdı. Belge ve doküman. Menkul kıymetler borsasında işlem gören tahvil, hisse senedi gibi mali değeri olan senet. Menkul kıymetler. 9. hlk. Kâğıt para. Yazı yazmak, baskı yapmak, bir şey ambalajlamak gibi amaçlarda kullanılabilen, hamur durumuna getirilmiş bitkisel liflerden yapılan kuru ve ince yaprak.

Kağıt para sistemi : Para olarak kâğıt paranın kullanıldığı para sistemi.

Para sistemi : Bir ülkede paranın sunumunu düzenleyen, dış değerini belirleyen ve işlevlerini yerine getirmesini sağlayan kurallar bütünü. karşılığı altın para sistemi, çift maden sistemi, kâğıt para sistemi, temsili para sistemi.

 

Altı : Beşten sonra gelen sayının adı. Bu sayıyı gösteren 6 ve VI rakamlarının adı. Beşten bir artık.

Altın : Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,9 olan, 1064 °C'de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element, zer (simgesi Au). Altından yapılmış sikke. Üstün nitelikli, değerli. Bu elementten yapılmış.

Çevri : Bir söz veya davranışı görünür anlamından başka bir anlamda kabul etme, tevil. Girdap.

Kağıt para : Devlet bankası tarafından piyasaya çıkarılan değeri kâğıt üzerinde belirtilen para, banknot.

Para : Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit. Kuruşun kırkta biri. Kazanç.

Sistem : Düzen. Bir sonuç elde etmeye yarayan yöntemler düzeni. Model, tip. Dizge. Bir aracı oluşturan düzen, düzenek, tertibat. Yol, yöntem.

Altın para sistemi : Birinci Dünya Savaşı'na kadar uygulanan, temel değişim ve değer ölçüsü olarak kullanılan altının yanı sıra altına çevrilebilirliği olan kâğıt paraların da dolaşımda bulunduğu para sistemi. karşılığı altına çevrilgen kâğıt para sistemi.

Altın para : Altından dökme para.

 

Serbestçe : Hareketlerine dikkat etmeyen. (serbes'tçe) Serbest bir biçimde.

Serbest : Hiçbir şarta bağlı olmayan, istediği gibi davranabilen, erkin. Hareketi herhangi bir biçimde engellenmeyen. Sıkılmadan, şaşırmadan konuşan ve davranan. Zamanını istediği gibi kullanabilen, yapacak bir işi olmayan. Tutuklu veya bağımlı olmayan, özgür, hür. Bazı kurallara bağlı olmayan. Rahat, özgür, bağımsız bir biçimde. Ağırbaşlı olmayan, hoppa (kadın).

Dolaşım : Dolaşma işi. Dolanım. Kan dolaşımı.

Dolaşı : Bir tiyatro topluluğunun bir yerden başka bir yere giderek ve dolaşarak oyunlar oynaması.

Merkez : Bir bölgenin veya kuruluşun yönetim yeri. Biçim, tarz. Bir işin öğretildiği yer. Bir kapalı eğrinin veya bazı çokgenlerde köşegenlerin kesişme noktası. Bir dairenin veya bir küre yüzeyinin her noktasından aynı uzaklıkta bulunan iç nokta, özek. Belirli bir yerin ortası. Polis karakolu. Bir işin yoğun olarak yapıldığı yer.

Diğer dillerde Altına çevrilgen kağıt para sistemi anlamı nedir?

İngilizce'de Altına çevrilgen kağıt para sistemi ne demek ? : gold convertible into banknote system