Dickering türkçesi Dickering nedir

Dickering ingilizcede ne demek, Dickering nerede nasıl kullanılır?

Dicker : Trampa. Takas etmek. Takas. Kararsız davranmak. Değiş tokuş. Pazarlık. Pazarlık etmek.

Dickered : Pazarlık. Pazarlık etmek. Kararsız davranmak. Takas. Takas etmek. Değiş tokuş.

Dickers : Pazarlık etmek. Pazarlık. Kararsız davranmak. Takas etmek. Değiş tokuş. Takas.

Dicke rock : Damar kayacı. Kayaçların gelişigüzel çatlak ve yarıklarını doldurmuş olan magmanın katılaşmasıyle oluşmuş magma kayacı.

Dickens : İowa eyaletinde şehir. Şeytan.

Dickensian : Dickens'e ait. Charles dickens ile ilgili veya onun yazı üslubu. Dickens'a ait veya o tarzda.

Dickey fuller generalized least squares : Dickey-fuller genelleştirilmiş en küçük kareler. Dfgls.

Dickey fuller distribution : Dickey-fuller dağılımı.

Dickey fuller gls test : Dickey-fuller gls sınaması.

Dickey : Küçük kuş. Eşek. Yaka. Çürük. Hastalıklı. Şoför mahalli. Eşek (ingiliz ingilizcesi). Sarsak. Minik kuş. Papyon.

İngilizce Dickering Türkçe anlamı, Dickering eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Dickering ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Bartered : Değişmek. Değiş tokuş etmek. Mübadele etmek. Takas yapmak. Trampa etmek. Değiş tokuş yapmak. Değiştirmek. Takas.

 

Quarrel : Tartışmak. [#çekişme Çekişmek]. Kavga etmek. Çekişme. Kavgalı olmak. Atışma. Kavga nedeni. Becelleşmek. Uyuşmazlık. Atışmak.

Dickers : Değiş tokuş. Pazarlık. Takas.

Row : Kürekle yürütmek. Kürekle donatmak. Sandalla gezdirmek. Şamata. Gürültülü bir şekilde kavga etmek. Kavgaya karışmak. Kıyameti koparmak. Bilgisayar, fizik, kimya, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Oturma yeri dizisi. Dizi.

Unsteady : Titrek. Sarsak. Düzensiz. Sallanan. Sallanan (sağlam olmadığı için). Kararsız. Sabit olmayan. Çalkantılı. Güvenilmez. İstikrarsız.

Dustup : Kavga kıyamet. Tartışma. Patırtı. Gürültü. Haraza. Kavga. Şamata.

Bicker : Münakaşa etmek. Ufak ya da önemsiz ayrıntılar üzerinde fazlasıyla durmak. Didişmek. Pırıldamak. Önemsiz bir şey için kavga etmek veya tartışmak. Tartışmak. Şırıldamak. Titreşmek. Atışmak. Çekişmek.

Negotiate : Geçmek. Devretmek. Akdetmek. Ciro etmek (çek veya bono). Görüşmek. Zor bir durumu atlatmak. Aşmak. Müzakerede bulunmak. Paraya çevirmek. Kırdırmak.

Changes : Değişiklikler. Haline gelmek. Değişmek. Aktarmak. Değiş tokuş etmek. Değiştirmek. Dönüşmek. Bozmak. Bozdurmak. Üzerini değişmek.

Chaffer : Alışverişte bulunmak. Çekişmek. Çekişme. Pazarlık.

Dickering synonyms : aflicker, run in, fuss, barter, commute, squabble, bartering, bargained, chaffers, exchanged, haggled, haggle, words, chaffered, do a bargain, chaffering, haggles, change, barter for, bargain, dickered, dicker, barters, commutes, commuted, pettifoggery, tiff, exchange, wrangle, spat, bargains.

Dickering zıt anlamlı kelimeler, Dickering kelime anlamı

Steady : Daimi. Kalıcı arkadaş. Devamlı. Şaşmaz. Metin. Dönmez. Sebatkar. Muntazaman. Düzgün. Sağlam.

Wholesome : Besin değeri yüksek. Sağlıklı. Besleyici. Yararlı. Ahlak açısından hiçbir sakıncası olmayan. Sağlığa yararlı. Faziletli. Erdemli. Haysiyetli. Sıhhatli.