Erzin nedir, Erzin ne demek

Erzin; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır.

  • Hatay iline bağlı ilçelerden biri

Erzin hakkında bilgiler

Hatay ilinin bir ilçesidir.

Osmaniye il Merkezine 23, Dörtyol ilçesine 15 ve İskenderun ilçesine 45 km mesafede, E-5 karayolu, Toprakkale-İskenderun demiryolu ve yine Toprakkale-İskenderun TEM otoyolunun kesiştiği istasyondan,7 km’lik yolu kat ederek küçük ilçeye ulaşılır.

İlçe merkezinin 30.137 olan nüfusu köylerle birlikte toplam 39.279 (2007 yılı genel nüfus sayımına göre) olup, turizmin canlandırdığı yaz aylarında 50.000’i geçer aldığı göçlerle sürekli artar. Sırtı Nur dağlarına dayanıp ayakları Akdeniz’e doğru uzanan ilçenin 415 km2 yüzölçümüne karşılık merkezde rakımı 165 m’dir.

İlçenin ekonomisi; tarıma dayalı olup başlıca gelir kaynağı narenciye üretimidir. Tahıl ve sebze yetiştiriciliği ile son zamanlarda hızla artan seracılık sektörü de önemli ekonomik kaynaklarındandır. Ayrıca İskenderun Demir-Çelik Fabrikalarının da ekonomiye etkisi bulunmaktadır. İlçede 2 tane sulama kooperatifi bulunmaktadır.

Erzin anlamı, tanımı:

Hatay : Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi'nde yer alan illerinden biri.

İlçe : Yönetim bakımından yurt bölümlemesinde ilden sonra gelen bölüm, kaymakamlık, kaza.

 

Erzincan : Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerinden biri.

Osmaniye : Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi'nde yer alan illerinden biri.

Merkez : Polis karakolu. Belirli bir yerin ortası. Biçim, tarz. Bir bölgenin veya kuruluşun yönetim yeri. Bir kapalı eğrinin veya bazı çokgenlerde köşegenlerin kesişme noktası. Bir işin öğretildiği yer. Bir dairenin veya bir küre yüzeyinin her noktasından aynı uzaklıkta bulunan iç nokta, özek. Bir işin yoğun olarak yapıldığı yer.

Dört : Dört sayısının adı. Üçten bir artık. Bu sayıyı gösteren 4 ve IV rakamlarının adı.

Mesafe : İlişkilerde çok içten olmama durumu, resmiyet. Uzaklık. Ara, aralık, uzaklık.

Toprak : Ülke. Memleketli. Yer kabuğunun bu bölümünden yapılmış. Yer kabuğunun, toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla, çürümüş organik cisimlerden oluşan ve canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü. Arazi, tarla. Kara.

Demir : Çıpa. Atom numarası 26, atom ağırlığı 55,847, yoğunluğu 7,8 olan, 1510 °C'de eriyen, mavimtırak esmer renkte, özellikle çelik, döküm ve alaşımlar durumunda sanayide kullanılmaya en elverişli element (simgesi Fe). Bu elementten yapılmış parça. Güçlü, kuvvetli, sert. Ayakkabı topuğuna veya ayakkabı burnuna aşınmayı önlemek için çakılan, özel olarak yapılmış madenden parça. Bu elementten yapılmış.

 

Otoyol : Hızlı bir trafik akımı sağlamak amacıyla yapılan, çok şeritli, çift yönlü, geniş yol, otoban.

Bağlı : Bir kuruluşun yetkisi altında bulunan. Bir kimseye, bir düşünceye, bir hatıraya saygı, aşk vb. duygularla bağlanan, sadık, tutkun. Kapatılmış olan, kapalı. Halk inanışına göre, büyü etkisiyle cinsel güçten yoksun edilmiş (erkek). Gerçekleşmesi bir şartı gerektiren, vabeste. Sınırlanmış, sınırlı. Bir bağ ile tutturulmuş olan.

Biri : Bilinmeyen bir kimse. Bir tanesi.

Erzincanlı : Erzincan ilinden olan kimse.

Erzincanlılık : Erzincanlı olma durumu.

Erzingan : Erzincan. || ezirgan