Kapana kısılma etkisi nedir, Kapana kısılma etkisi ne demek

Kapana kısılma etkisi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir.

İktisat terim anlamı:

Ücretlerin düşük ve işlendirme koşullarının istikrarsız olduğu ikincil emek piyasasında çalışanların kötü iş koşullarını benimseyerek becerilerini geliştirme konusunda çaba harcamayacaklarını ve bu piyasada kalacaklarını ileri süren yaklaşım.

Kapana kısılma etkisi kısaca anlamı, tanımı

Kapana : Ağaçtan yapılmış büyük yemek dolabı

Kısı : Acı, sıkıntı: Yaratan, kısıda olanlara yardım eder. [Bakınız: kısu].

Etki : Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir. Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim. Bir etken veya bir sebebin sonucu, yardım.

Kapan : Bazı hayvanları yakalamak için kullanılan, hayvanın ayağının değmesiyle işleyen tuzak. Düzen, hile. Pazara satılmak üzere gelen yiyecek maddelerinin tartıldığı resmî büyük kantar ve bu kantarın bulunduğu yer.

Kısılma : Kısılmak işi.

İkincil emek piyasası : Ücretlerin düşük ve işlendirme koşullarının istikrarsız olduğu emek piyasası. karşılığı birincil emek piyasası.

Emek piyasası : Emek sunum ve isteminin karşı karşıya gelmesiyle ücretlerin ve işlendirme koşullarının belirlendiği piyasa.

İstikrarsız : Dengesiz.

Çalışanlar : Trabzon şehri, Dernekpazarı ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

 

Geliştirme : Geliştirmek işi.

İşlendirme : Geniş anlamda üretim faktörlerinin, dar anlamda ise emeğin üretim sürecinde kullanılması.

Yaklaşım : Yaklaşma işi. Bir sorunu ele alış, ona bakış biçimi.

İstikrar : Aynı kararda, biçimde sürme, kararlılık, stabilizasyon. Yerleşme, oturma, stabilizasyon. Ödemeler dengesinde, istihdamda düzen, stabilizasyon. Denge, stabilizasyon.

Koşullar : Şerâit.

Harcama : Harcamak işi, sarf. Bir şey almak için elden çıkarılan para, gider.

İstikra : Tümevarım.

Çalışan : Çalışma işini yapan kimse. Bir iş yerinde ücret karşılığında görev yapan kimse, personel, eleman. Mardin şehrinde, Ömerli belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

İkincil : Sırada önem bakımından ikinci derecede olan, tali, sekunder.

Beceri : Elinden iş gelme durumu, ustalık, maharet. Kişinin yatkınlık ve öğrenime bağlı olarak bir işi başarma ve bir işlemi amaca uygun olarak sonuçlandırma yeteneği, maharet. Vücudun, yapılması güç alıştırmalara yatkın olması durumu.

İkinci : İki sayısının sıra sıfatı. Sırada önem bakımından birinciden sonra gelen. Birinciden sonra gelen kimse veya nesne. Yeni, bir başka. Değer ve kalitece birinciden sonra gelen.

Diğer dillerde Kapana kısılma etkisi anlamı nedir?

İngilizce'de Kapana kısılma etkisi ne demek ? : entrapment effects