Vitellus nedir, Vitellus ne demek

Vitellus; Biyoloji, Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir.

Biyoloji'deki anlamı:

Yumurtanın plâzmasında bulunan besin maddesi.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Yumurta sarısı.

Küçük tane.

Vitellus kısaca anlamı, tanımı

Vitellus bezi : Birçok yassı solucanların ve rotatorların üreme organlarında bulunan ve yumurtalara besin maddesi sağlayan bir çift bez

Vitellus kesesi : Yüksek yapılı omurgalı hayvanlarda embriyoya bağlı ve içinde vitellus bulunan, besinin bir kanal aracılığı ile gelişen embriyoya aktarıldığı bir kese. Yüksek yapılı omurgalı hayvanlarda embriyoya bağlı ve içinde vitellüs bulunan, besinin bir kanal aracılığıyla gelişen embriyoya aktarıldığı bir kese. İç yüzeyi endoderm katmanı tarafından çevrelenen ve boşluğunda endoderm hücrelerinin salgısından oluşan bir sıvı bulunan, fetal zarların biçimlenen ilk kesesi, sakkus vitellinus. Bağırsak gelişimine paralel olarak bu kese küçülür.

Vitellus zarı : Hayvanlarda yumurtanın plazma zarını saran kalın saydam tabaka. Oolemma.

Yumurta sarısı : Yumurtanın ortasında bulunan sarı bölüm. Bu bölümün rengi. Bu renkte olan.

Besin maddesi : [Bakınız: besin]. Besin. Vücudun beslenmesinde kullanılan madde olup hayvansal ya da bitkisel olabilir.

Yumurta : Bir dişinin vücudunda oluşan, yumurtlama ve döllenmeden sonra aynı türden bir canlı oluşturan hücre. Er bezi. Çorap onarmakta kullanılan, yumurta biçiminde, genellikle tahta veya mermerden kalıp. Tavuk yumurtası. Kanatlı hayvanların çoğalmasını sağlayan kabuklu bir besin maddesi.

 

Plazma : Kanda alyuvarlarla akyuvarların içinde bulunduğu sıvı. Elektrik yükü yansız olan gaz moleküllerinden, pozitif iyonlardan ve negatif elektronlardan oluşan akışkan. Dolaşan kan, lenf ve hemolenfin sıvı kısmı. Protoplazma, sitoplazma. Atomları ve molekülleri tüm olarak ya da kısmen iyonlaşmış gaz. Son yıllarda yıldızlararası gazın ve yıldız gazyuvarları içindeki gazın plazma olduğu kabul edilmektedir. Bir elektrik boşalımında veya çok sıcak bir çekirdek işlemi içinde iyonlar, atomlar ve elektronların oluşturduğu iletken bir gaz ortamı. Bir gazı, elektrik arkından geçirerek elde edilen iyonlaşmış ışıklı gaz. Kan, lenf ve hemolenfin sıvı kısmı. Dolaşan kanın birçok organik, inorganik ve iyon taşınmasında rol alan sıvı kısmı, vücut dışına alınan pıhtılaşması önlenmiş biçimli elemanları çöktürülmüş olan kanın sıvı kısmı, kan plazması. Lenfin sıvı kısmı. Merhem hazırlamada kullanılan bir nişasta gliseriti. [Bakınız: protoplazma]. Bir gazın çok yüksek ısıda kısmen ya da tamamen iyonlaştırılmasıyla elde edilen ve nükleer füzyonda kullanılan akışkan madde.

 

Yumur : Verimsiz toprağı kiraya verenin, karşılığında aldığı tohum kadar ürün. Hayvanlarda, midenin bir parçası.

Besin : Yenilebilir, beslenmeye elverişli her tür madde, azık, gıda. Yaşamak, varlığını sürdürmek için gerekli şey.

Küçük : Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, mikro, büyük karşıtı. Geri aşamada. Değersiz, önemsiz. Niceliği az olan. Makam, rütbe, derece bakımından daha aşağı olan kimse. Yaşı daha az olan. Niteliği aşağı olan, bayağı. Kısık, parlak olmayan (ses). Küçük abdest.

Madde : Duyularla algılanabilen nesne. Bir cismi oluşturan öge, öz. Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri. Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm. Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek. Para, mal vb. ile ilgili şey. Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım. Molekül.

Küçü : Dokuma tezgâhlarında arış ipliklerini açıp kapayan tarak. Gücü (dokuma aygıtında). Dokumacılıkta arış ipliklerini aralayan iplik tarak.

Tane : Herhangi bir sayıda olan şey, adet. Çekirdekli küçük meyve. Bazı bitkilerin tohumu.

Sarı : Yeşil ile turuncu arasında bir renk, limon kabuğu rengi. Soluk, solgun. Bu renkte olan.

Besi : Yaşatmak ve geliştirmek için gereken besinleri yedirip içirme işi. Bir şeyi istenilen durumda tutmak veya oturtmak için kullanılan takoz vb. şeyler.

Diğer dillerde Vitellus anlamı nedir?

İngilizce'de Vitellus ne demek ? : vitellus