Erke denkliği nedir, Erke denkliği ne demek

Erke denkliği; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür.

Kimya'da terim anlamı:

Termodinamiğin birinci yasasına göre, bir dizgeye giren çıkan erke türlerinin nicelikleri arasında kurulan denklik. (Giren çıkan erke nicelikleri arasındaki ayrım, dizge içinde ya üretilmiş, ya biriktirilmiş ya da yitirilmiştir.).

Erke denkliği anlamı, kısaca tanımı

Denkli : Zengin: Veli amca her şeyce denkli

Denk : Yük hayvanlarının sağ ve soluna konulan iki yük parçasından her biri. Uygun, nitelik yönünden eşit. Destekleri paralel, yönleri aynı, şiddetleri eşit bulunan güçler. Yatak, yorgan, kumaş vb. eşyanın sarılıp bağlanmış biçimi, balya. Ağırlık bakımından eşit olan. 0,80175 gram olan ağırlık ölçü birimi.

Erke : Enerji. Pozitif bilimlerde iş başarma gücü, bir direnmeyi yenme gücü.

Termodinamiğin birinci yasası : Yalıtlmış bir sistemin toplam enerjisinin sabit olduğunu belirten yani u = q + w şeklinde ifade edilen enerjinin korunumu yasası. Herhangi bir fiziksel veya kimyasal değişiklikte enerjinin biçiminin değişebilmesine karşın, evrenin toplam enerjisinin sabit kalması yani enerjinin korunması ilkesi.

Nicelik : Bir şeyin sayılabilen, ölçülebilen veya azalıp çoğalabilen durumu, kemiyet, miktar, kantite. Bir şeyin eşit parçalara bölünebilen ve ölçülebilir olan yanları. Genellikle sayılabilen, toplamı doğrudan sayı olarak belirtilebilen genel özellik.

 

Denklik : Denk olma durumu, eşitlik, müsavat, akreditasyon.

Birinci : Bir sayısının sıra sıfatı. Zaman, yer, sıra bakımından başkalarından önce gelen kimse, şey. Sırada, önem sırasında en üstün olan kimse. Ulaşım araçlarında mevki, sınıf.

İçinde : Süresince, zarfında. ile dolu bir biçimde. Ortamında.

Nicel : Nicelik bakımından, nicelikle ilgili, kantitatif.

Termo : Isı anlamını veren ön ek.

Ya da : Seçeneği, çeşitliliği veya tercihi belirten bir söz.

Birik : İki tekerlekli araba. Arı. Eş, benzer. Örümcek ağı. Çocukların koşarak oynadıkları bir oyun.

Kurul : Bir işi yapmak, yönetmek veya bir kurum ve kuruluşu temsil etmek için görevlendirilmiş kişilerden oluşmuş topluluk, heyet, konsey, asamble.

Dizge : Bir bütün oluşturacak biçimde birbirine bağlı ögelerin bütünü, manzume, sistem. Bir ilkeye veya dünya görüşüne göre düzenlenmiş düşünceler, bilgiler, öğretiler bütünü, manzume, meslek, sistem.

Ayrım : Ayırma işi, tefrik. Bir kimse veya nesnenin bir başkasıyla karıştırılmamasını sağlayan ayrılık, benzer şeyleri birbirinden ayıran özellik, başkalık, fark. Bir veya daha çok sahne içinde geliştirilip olayın tamamlanmış bir parçasını veren film bölüğü. Cinsleri ve türleri birbirinden ayıran ana karakter, fark. Alt bölüm. Ayrılma noktası.

 

Giren : Hafif bulutlu, sisli hava.

Çıkan : Çıkarma işleminde bütünden alınan sayı.

Çıka : Kız çocuğu. Yaramaz çocuk.

Biri : Bir tanesi. Bilinmeyen bir kimse.

Diğer dillerde Erke denkliği anlamı nedir?

İngilizce'de Erke denkliği ne demek ? : energy balance