Kimyasal sembol nedir, Kimyasal sembol ne demek

Kimyasal sembol; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir.

Kimya'da terim anlamı:

Kimyasal elementleri göstermekte kullanılan harf veya harfler.

Kimyasal sembol ile ilgili Cümleler

  • Kimyasal sembol "H" hidrojen anlamına gelir.
  • Kimyasal semboller kimyasal elementleri tanımlamak için kullanılır.
  • Skandiyumun kimyasal sembolü Sc'dir.
  • Kimyasal sembol olarak 'H', hidrojeni gösterir.
  • Hidrobromik asitin kimyasal sembolü nedir?
  • H kimyasal sembolü hidrojeni ifade eder.

Kimyasal sembol tanımı, anlamı

Kimya : Maddelerin temel yapılarını, birleşimlerini, dönüşümlerini, çözümleme, birleşim ve üretim yöntemlerini inceleyen bilim. Uyum. Üstün özellikler taşıyan çok değerli şey

Kimyasal : Kimyaya ait, kimya ile ilgili, kimyevi.

Sembol : Simge.

Göstermek : Birini veya bir şeyi işaretle belirtmek. Bir şeyin etkisi altında tutulmak. Görünmek, benzemek. Belirtmek, anlatmak. Öğretmek, açıklamak. Görülmesini sağlamak, görmesine yol açmak. Kanıtla inandırmak. Güzelliğini ortaya çıkarmak, temsil etmek. Yapmasını söylemek, görevlendirmek. Etmek. Herhangi bir biçimde değerlendirmeye yol açmak. Sert bir biçimde karşılık vermek.

Gösterme : Göstermek işi. Teşhir, sergileme.

Element : Kimyasal yöntemlerle ayrıştırılamayan veya bileşim yoluyla elde edilemeyen madde.

 

Elemen : Elek. Elek. (Emirdağ Afyonkarahisar). Değirmen eleği. (Kandilli Bilecik; Yüreğil Kütahya). Bolu kenti, Gökçesu nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

Göster : Gösteriş eyleminin yapılması için kılıçoyunu öğretmenince verilen komut.

Eleme : Elemek işi, eliminasyon. Çeyrek sona katılacak sporcu ve takımları ayırmak için düzenlenen seçme yarışı.

Harf : Dildeki bir sesi gösteren ve alfabeyi oluşturan işaretlerden her biri, kod.

Elem : Acı, üzüntü, dert, keder.

Veya : Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut. Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olduğunda kullanılan bir söz.

Diğer dillerde Kimyasal sembol anlamı nedir?

İngilizce'de Kimyasal sembol ne demek ? : chemical symbol