Elektronegatiflik farkı nedir, Elektronegatiflik farkı ne demek

Elektronegatiflik farkı; Kimya alanında kullanılan bir terimdir.

Kimya'da terim anlamı:

Birbirine bağlı iki atom arasında bağı polarlayabilme gücünü ifade etme şekli.

Elektronegatiflik farkı tanımı, anlamı

Elektro : Elektrokardiyografi. Elektrikle ilgili

Elektronegatiflik : Elementlerin, katıldıkları kimyasal bağdaki elektronlara sahip olma eğilimlerinin bağıl ölçüsü. Genel olarak, periyodik sistemin sağ üst kısmında yer alan elementlerin elektronegatiflikleri yüksektir En elektronegatif element olan Florun elektronegatifliği itibari olarak 4,00 kabul edilmiş ve diğer elementlerin elektronegatiflikleri buna göre sıraya dizilmişlerdir.

Elek : Taneli veya un gibi toz durumunda olan şeyleri yabancı maddelerden ayıklamak veya incesini kabasından ayırmak için kullanılan, tahta bir kasnak ve tek tarafa gerilmiş, gözenekli tel, kıl, bez vb.nden oluşan araç.

Elektron : Bütün atomlarda bulunan negatif yüke sahip temel parçacık, pozitron karşıtı.

Elektronegatif : Elektrolizde artı kutupta toplanma niteliği olan (cisimler).

Fark : Bir kimse veya nesnenin bir başkasıyla karıştırılmamasını sağlayan ayrılık, benzer şeyleri birbirinden ayıran özellik, başkalık, ayrım, nüans. Çıkarma işleminin sonucu. Ayrım.

Birbiri : Karşılıklı olarak bir diğeri.

 

Birbir : Yabancı olmayan, akraba, yakın. Akraba, yakın.

Polar : Kutup.

Şekli : Havuç. Biçimle ilgili, biçimsel, formel.

İfade : Anlatım. Dışa vurum. Tanık ve sanıkların olay hakkında yargı organlarına yaptıkları sözlü açıklama. Bir duyguyu yüz aracılığıyla anlatan belirtilerin, mimiklerin bütünü. Deyiş, söyleyiş.

Bağlı : Bir bağ ile tutturulmuş olan. Gerçekleşmesi bir şartı gerektiren, vabeste. Kapatılmış olan, kapalı. Halk inanışına göre, büyü etkisiyle cinsel güçten yoksun edilmiş (erkek). Bir kimseye, bir düşünceye, bir hatıraya saygı, aşk vb. duygularla bağlanan, sadık, tutkun. Bir kuruluşun yetkisi altında bulunan. Sınırlanmış, sınırlı.

Gücün : Dara dar. Güçlükle, ancak, zorla.

Şekl : Kıyafet, görünü.

Etme : Etmek işi.

Bağı : Büyü. Hayvanların ayağının altında, zorlamadan ileri gelen şiş, ur.

Atom : Birkaç türü birleştiğinde çeşitli molekülleri, bir tek türü ise bir kimyasal ögeyi oluşturan parçacık. Yaprakları üst üste sarılı topak marul. Eski Yunan filozoflarına göre gerçeğin son, artık bölünemez, bozulamaz diye tasarlanan temel ögeleri.

Gücü : Bez tezgâhında ipliği ayarlayan tezgâh tarağı.

İki : Birden sonra gelen sayının adı. Birden bir artık. Bu sayıyı gösteren 2 ve II rakamlarının adı.

Diğer dillerde Elektronegatiflik farkı anlamı nedir?

İngilizce'de Elektronegatiflik farkı ne demek ? : electronegativity difference