Anotsal işlem nedir, Anotsal işlem ne demek

Anotsal işlem; Kimya, Metalürji alanlarında kullanılan bir terimdir.

Kimya'da terim anlamı:

Bir metali bir elektrolit çözeltisi içinde anot olarak bağlayarak, yüzeyinde bir oksit katmasını oluşturma.

Metalürji'deki terim anlamı:

[Bakınız: anotlama].

Anotsal işlem kısaca anlamı, tanımı

İşle : Nakış: İşle ipliğini aldım

Anot : Artı uç.

İşlem : Bir işi sonuçlandırmak için yapılmış olan iş veya uygulamaların hepsi, muamele, muamelat. Bir amaca ulaşmak için tutulan yol, prosedür. Sayıları karşı karşıya getirip belirli birtakım kurallara uygun olarak birbiri üzerine etkilendirme yöntemi. Nakit veya menkul değerleri kullanarak alım satım, takas, borçlanma vb. piyasa hareketi. Ham veya ara malları ve maddeleri fiziksel, kimyasal değişikliklerle daha uygun, kullanılır duruma getirme, muamele. Madde üzerinde her türlü değişim yapma işi, muamele.

Elektrolit çözeltisi : Elektrik ileten sıvı ya da katı çözelti.

Elektrolit : Elektroliz işlemiyle çözülen madde. Bir elektrolitten akım geçirildiğinde elektrotlarda meydana gelen kimyasal değişme. Hücre içi ve dışı sıvısındaki sodyum, potasyum vb. madensel iyonlar.

Oluşturma : Oluşturmak işi.

Anotlama : Alüminyum ve alüminyum alaşımları yüzeylerinin yenim dirençlerini arttırmak için, parçaları anot yaparak ve elektrikle alüminyum oksite çevirme işlemi, anotsal yükseltgenme ve anotsal işlem diye de bilinir.

 

Elektro : Elektrokardiyografi. Elektrikle ilgili.

Çözelti : Çözünme sonucu ortaya çıkan madde.

İçinde : Süresince, zarfında. ile dolu bir biçimde. Ortamında.

Yüzey : Bir cismi uzaydan ayıran dış ve yaygın bölüm, satıh, yüz (II).

Bağla : Buğday ve arpanın içinde bulunan burçak, mercimek şeklinde siyah tanecikler. Bakla yaprağına benzeyen ve pişirilip yenilen bir bitki. Fasulye. Değirmen çarkını firenleyen ağaç. Su bendi tıkacı. Ufak göl. Akarsuların seviyesini yükseltmek, suları toplamak veya başka yöne çevirmek için yapılan bent. Duvarların arasına yatay olarak konulan ağaç. Çoban köpeklerinin boynuna takılan, üzerinde sivri dişler bulunan demir halka. (Adalıkuzu, Hacılar Güdül Ankara) (bakla) : (Akbaş Güdül Ankara).

Oksit : Oksijenin bir element veya kökle birleşmesiyle oluşan madde.

Metal : Çok yüksek elektrik ve ısı iletkenliği, kendine özgü parlaklığı olan, oksijenli birleşimiyle çoğunlukla bazik oksitler veren madde. Dizgi makinelerinde satırları oluşturmak için eritilen antimon ve kurşun alaşımı. Bu maddeden yapılmış.

Katma : Katmak işi, ilhak. Kıldan ya da yünden yapılmış ip. Katılmış, eklenmiş, ulanmış, munzam.

Oksi : Oksijen köprüsünü (-O-) gösteren ön ek, ara ek, son ek. Örneğin ; etoksi, metoksi, vb.

Olar : Onlar. Onlar (III. çokluk şahıs zamiri).

Elek : Taneli veya un gibi toz durumunda olan şeyleri yabancı maddelerden ayıklamak veya incesini kabasından ayırmak için kullanılan, tahta bir kasnak ve tek tarafa gerilmiş, gözenekli tel, kıl, bez vb.nden oluşan araç.

 

İçin : Amacıyla, maksadıyla. Düşüncesince, kendince, göre. Özgü, ayrılmış. Ant deyimleri yapan bir söz. Karşılığında, karşılık olarak. Oranla, göz önünde tutulursa. Uğruna, yoluna. -den dolayı, -den ötürü. Neden ve sonuç belirten bir söz. Hakkında. Süre belirten bir söz.

Meta : Mal, ticaret malı. Sermaye.

Diğer dillerde Anotsal işlem anlamı nedir?

İngilizce'de Anotsal işlem ne demek ? : anodizing, anodic treatment