Salinometre nedir, Salinometre ne demek

Salinometre; denizcilik, Kimya, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır.

  • Deniz suyundaki tuz yoğunluğunu ölçen araç

Kimya'da terim anlamı:

[Bakınız: tuz kontrol cihazı].

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Peynir, et ve turşu salamuralarında tuz (NaCl) konsantrasyonunu ölçen alet.

Salinometre tanımı, anlamı

Sali : Salı günü. Salih - saliimden: Salih'imden. Salı. Salih

Tuz kontrol cihazı : Tuz içeriğini kontrol etmek için suyun elektriksel iletkenliğini kullanan bir cihaz.

Konsantrasyon : Derişim. Dikkat toplaşımı.

Deniz suyu : Bileşiminde değişik tuzlar ve gazlar bulunan su.

Salamura : Peynir, et, balık, turşu, asma yaprağı vb. yiyeceklerin, bozulmaması için içinde tutuldukları tuzlu su. Bu suyun içinde tutulmuş yiyecek. Bu suyun içinde tutulmuş olan.

Kontrol : Denetleme. Bir şeyin gerçeğe ve aslına uygunluğuna bakma. Yoklama, arama. Denetçi, kontrolör.

Peynir : Maya ile katılaştırılarak sütten yapılmış olan ve birçok türü olan besin.

Deniz : Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi. Bu su kütlesinin belirli bir parçası. Aydaki düzlükler. Çokluk, yoğunluk. Geniş alan. Şanlıurfa şehrinde, Şehitnusretbey bucağına bağlı olan küçük bir yerleşim birimi.

 

Cihaz : Aygıt, alet, takım. Çeyiz.

Turşu : Tuzlu suda, sirkede bırakılarak özel bir kıvama getirilmiş sebze veya meyve. Bitkin, yorgun.

Yoğun : Hacmine oranla ağırlığı çok olan, kesif. Etkisi güçlü olan, ağır (koku vb.). Koyu, kalın. Şişman, iri, tombul. Artmış, çoğalmış bir durumda olan. Dolu, sıkı, sıkışık, çok, konsantre. Kaba, kalın, iri (elek, iğne).

Salam : Sığır, hindi vb. etinden yapılan, genellikle dilimlenerek soğuk yenen bir yiyecek.

Konsa : Taşlık.

Alet : Bir el işini veya mekanik bir işi gerçekleştirmek için özel olarak yapılmış nesne. Bir sanatı yapmaya, uygulamaya yarayanf özel araç. Maşa. Bir makineyi oluşturan ve işlemesine yardım eden parçalardan her biri.

Turş : Ekşi. Ekşi: Turş nar.

Araç : Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta gücünden yararlanılan nesne. Kastamonu iline bağlı ilçelerden biri. Kişiler veya nesneler arasında bağlantı sağlayan şey, vasıta. Taşıt.

Deni : Alçak, kötü, kişiliksiz (kimse).

Sala : Sela.

Kont : Roma imparatorunun danışman olarak seçtiği kimse. Derebeyi. Batı toplumunda erkekler için kullanılan bir soyluluk unvanı.

Suyu : İnanışa göre ölüp gömüleceği yere bilmeden gitmek.

Diğer dillerde Salinometre anlamı nedir?

İngilizce'de Salinometre ne demek ? : salinometer